ค่าย EXP ยืนยัน “พอร์ส Yes Indeed” ยังเป็นศิลปินในสังกัด

36

ยังคงไม่จบกันง่ายๆแน่ สำหรับกรณีของน้องพอร์ส Yes Indeed ที่ขอยกเลิกสัญญากับทางค่ายเพล EXP แต่ทางค่ายปฏิเสธ และยังยืนยันว่าน้องพอร์ส ยังคงเป็นศิลปินในค่ายหากต้องการติดต่องานกรุณาติดต่อมายังค่าย

ล่าสุดทางเฟซบุ๊ค EXP Entertainment ได้โพสต์ประกาศว่า บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างขับร้องและนักแสดงกับ พอร์ส นรากร โดยได้รับความยินยอมจากบิดาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ และไม่สามารถบอกล้างอีกได้ นับตั้งแต่บิดาได้ให้สัตยาบันในการทำสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มิได้ปฏิบัติผิดสัญญา หรือกระทำการใด อันเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือทำให้นายนรากรได้รับความเสื่อมเสียตามที่อีกฝ่ายหนึ่งได้กล่าวอ้างแต่ประการใด สัญญาจ้างขับร้องเพลงและนักแสดงระหว่างบริษัทฯ กับ พอร์ส นรากร อิสระวรางกูร จึงมีผลผูกพันนับแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญา การบอกเลิกสัญญาของบิดาของพอร์ส นรากร จึงไม่มีผลตามกฎหมาย

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปฏิเสธการบอกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อยืนยันที่จะยึดถือสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาที่ได้กระทำไว้กับ “พอร์ส Yes Indeed” นับแต่วันเริ่มทำสัญญาจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาทุกประการ บริษัทขอยืนยันในปณิธานและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ตั้งใจจะสร้างสรรค์ผลงาน สนับสนุนศิลปินในทุกๆ ด้าน และปฏิบัติตามสัญญาอย่างยุติธรรมมาตลอด”

TKPcomic

Previous article“นาวิน ต้าร์” โอดอยากได้ลูกชาย แต่หมอดูทักได้ลูกสาว
Next articleส่องเลขปลาไหลเผือก จับได้ใกล้หวยออก