Home ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

รวมเรื่องราวสาระน่ารู้ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา ทั้ง ประวัติศาสตร์ไทย เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์สากล ชีวประวัติบุคคลสำคัญ เกร็ดความรู้ที่ควรรู้ ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของไทยและต่างประเทศ เรารวบรวมนำเสนอและอัพเดตไว้ในหมวดหมู่นี้

10 ประเทศอาเซียน ที่เราควรรู้จัก มีอะไรบ้าง

0
เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม ประเทศอาเซียน เรามาทำความรู้จักกันก่อนคะว่าประเทศอาเซียนของเรานั้นมีประเทศใดบ้าง แล้วการร่วมตัวของประเทศอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างไร เพื่อเหตุผลใดอาเซียน (ASEAN)...

10 ประเทศอาเซียนกับ ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน ที่เราควรรู้

0
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศไทย...

นิทานอีสป นิทานพื้นบ้านที่มีมาเนินนานคู่กับเราในวัยเด็ก

0
ความเป็นมาของ นิทานอีสป “อีสป” (Aesop) เป็นนักเล่านิทานอัจฉริยะสมัยกรีกโบราณ...

ซิ่นตีนจก เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด

0
การทอผ้า ซิ่นตีนจก เป็นการสืบทอดกันทางวัฒนธรรมประเพณีต่อกันมารุ่นสู่รุ่นในหมู่ผู้หญิง ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่ต้องหัดทอผ้าให้เป็นก่อนอายุ ๑๖...

ธงชาติไทย ความหมายและประวัติความเป็นมา

0
ธงชาติสยาม ... สู่ธงชาติไทย ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสีหลักในธงอยู่...

ประวัติ พระเจนดุริยางค์ ผู้วางรากฐานดุริยางคศิลป์ของไทย

0
พระเจนดุริยางค์ หรือ ปิติ วาทยะกร เป็นบุคคลสำคัญสำหรับวงการดนตรีของประเทศไทย ...

เพลงสรรเสริญพระบารมี ประวัติ ความหมายที่สำคัญของคนไทย

0
คนไทยกับเพลงสรรเสริญพระบารมี... “ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกาน” ประโยคขึ้นต้นของบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่เราได้ยินในอยู่เป็นประจำ เมื่อได้ยินเพลงนี้ทุกคนจะต้องยืนทำความเคารพภาพจาก...

เพลงชาติไทย เนื้อร้อง ความหมาย ประวัติที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

0
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย ... เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองและคำร้องที่คุ้นหูเรามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆ และได้ยินเมื่อไหร่ทุกครั้งทุกคนก็พร้อมจะหยุดยืนตรงแสดงความเคารพภาพจากวีดิทัศน์ เพลงชาติแบบใหม่ แบบที่...