ประกันสุขภาพ ซื้อที่ไหนดีมีแบบไหนบ้าง เรามีวิธีเลือกซื้อคะ

445

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพรู้ไว้ก่อนซื้อ

เรามาทำความเข้าใจกันเสียก่อนนะคะว่า ประกันสุขภาพนั้นหมายถึงอะไร ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จาการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บปวด จากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย  แล้วประกันสุขภาพมีกี่ประเภทและให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันแค่ไหน

สำหรับประกันสุขภาพเราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบหมู่ และ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบรายบุคคล สำหรับการคุ้มครองของทั้ง2กลุ่มจะได้รับการคุ้มครองหลักๆเหมือนกัน ได้แก่

การคุ้มครองประกันสุขภาพ

1.ประกันจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ จากการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ

2.ค่าใช้จ่ายอนเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

3.ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

4.ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษษที่คลินิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

5.ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

6.ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

7.การชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน ภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

เราจะเห็นว่าทางประกันจะจ่ายเงินค่าชดเชยค่าใช้จ่ายให้ในกรณีที่มีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น หากคุณไปรักษาหมอแผนโบราณ หมอน้ำมัน หมอนวดอื่นๆ ทางประกันก็จะไม่จ่ายเงินใดๆทั้งสิ้นนะคะ ต้องทำความเข้าใจสิทธิประโยชน์ที่ตนพึงจะได้เมื่อทำประกันสุขภาพ อย่าคิดเอาเองนะคะ

เบี้ยประกันประกันสุขภาพ

สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างคะ ไม่ว่าจะเรื่องอายุ ถ้าอายุมากโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ความเสื่อมของร่างกาย รวมทั้งโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนจะมีมากกว่าคนที่มีอายุน้อย การเกิดปัญหาสุขภาพก็จะมากกว่าเช่นกัน ทางบริษัทประกันจึงต้องเรียกเก็บเบี้ยที่สูงสำหรับคนที่อายุมาก รวมทั้งเรื่องเพศก็มีส่วนเสริมให้เบี้ยประกันสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเพศหญิงจะมีความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพต่างจากเพศชาย ผู้หญิงจะใช้เวลาฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บค่อนข้างนานกว่าผู้ชาย อัตราเบี้ยประกันจะยังพิจารณาในส่วนอื่นๆอีก เช่น อาชีพ เพราะการทำงานหรือการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลนั้นมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ ที่แตกต่างกัน หากคุณทำงานที่ต้องเดินทางประจำ ขับรถประจำ เช่น พนักงงานขาย พนักงานส่งของ ก็จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสูงกว่า คนที่ทำงานประจำที่ออฟฟิต เป็นต้น  การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลก็มีผลต่อเบี้ยประกันเช่นกัน หากคุณเป็นคนที่ดื่มแอลกฮอล์ สูบบุหรี่ ชอบเล่นกีฬาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ขับรถแข่ง ไต่หน้าผา เป็นต้น รวมทั้งบริษัทประกันยังต้องพิจารณาเรื่องสุขภาพของผู้ทำประกัน อันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะอาจส่งผลให้บริษัทประกันต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ทำประกันในอนาคต ผู้ที่ทำประกันที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่รุนแรงมาก่อน จึงไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเกิดทุพพลภาพในอนาคต  เห็นไหมคะว่าบริษัทประกันจะพิจารณาในหลายด้าน ในการคำนวณเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลออกมา

ข้อคิดก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพ

ก่อนตัดสินใจทำประกันสุขภาพควรทำความเข้าใจกับประกันสุขภาพที่ตนเองจะซื้อเสียให้ดีก่อน ว่าคุ้มครองในส่วนไหนบ้าง มูลค่าเท่าไหร หรือไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ทำไม เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง จะได้ไม่เข้าใจผิดหรือคิดเอาเอง ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็มีรูปแบบประกันสุขภาพที่หลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมคะ ทำประกันสุขภาพไว้ก็ไม่เสียหายนะคะ..

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพ : insure.co.th
ประกันสุขภาพคืออะไร : daily.rabbit.co.th

TKPcomic

Previous articleประกันโรคมะเร็ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ประกันชีวิตดูแลคุณ
Next articleประกันอุบัติเหตุ ซื้อที่ไหนดีให้ความคุ้มครองแบบไหนถึงจะมั่นใจได้100%