ลงหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งที เลือกเรียนกับครูต่างชาติดีกว่ายังไง

4

ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่สำคัญต่อการศึกษา การทำงาน และเปิดโอกาสต่าง ๆ ในชีวิต หลายคนจึงมองหาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทักษะภาษาของตน หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติ เป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมที่ได้รับความสนใจ แต่หลายคนอาจสงสัยว่าการเรียนกับครูต่างชาติ มีข้อดีอย่างไร และแตกต่างจากการเรียนกับครูไทยอย่างไร บทความนี้จะพามาดูกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติ

ความสำคัญของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติ 

 1. พัฒนาทักษะการฟังและการพูดที่ได้มาตรฐาน

ครูต่างชาติเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการฟังสำเนียงที่ถูกต้อง เรียนรู้การออกเสียงที่ชัดเจน และฝึกฝนการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีสำเนียงที่หลากหลาย การเรียนกับครูต่างชาติจะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับสำเนียงต่าง ๆ ช่วยให้คุณฟังและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

 1. เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา

การได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก พูดคุย และโต้ตอบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดพลาด ทำให้พัฒนาทักษะการพูดอย่างมั่นใจ พูดคล่องขึ้น และพูดได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ส่งผลดีต่อความมั่นใจในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 

 1. เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

เพราะภาษาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กัน ครูต่างชาติสามารถสอนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของประเทศตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของภาษา เรียนรู้มุมมองที่หลากหลาย ดังนั้นการเรียนกับครูต่างชาติ จะช่วยให้คุณเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 1. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติ มักเน้นการสื่อสารเชิงโต้ตอบ ผู้เรียนต้องฝึกคิดวิเคราะห์ หาข้อมูล สนับสนุนความคิดเห็น และแก้ปัญหาต่าง ๆ ผ่านภาษาอังกฤษ จึงส่งผลดีต่อทักษะการคิดและการแก้ปัญหา อีกทั้งครูต่างชาติจะสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของคุณ และแนะนำวิธีการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างตรงจุด

 1. เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับภาษา

ครูต่างชาติมีประสบการณ์ในการสอนและเตรียมผู้เรียนสำหรับการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ เช่น IELTS, TOEFL ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบข้อสอบ ฝึกฝนเทคนิคการทำข้อสอบ และเพิ่มโอกาสในการสอบได้คะแนนดี

 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน

ภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ และจำเป็นสำหรับหลาย ๆ อาชีพ การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานที่มีรายได้สูง และการประกอบธุรกิจที่ไปสู่ระดับโลกมากขึ้น ดังนั้น การเรียนกับครูต่างชาติ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต และหากคุณมีแผนจะไปเรียนต่อหรือทำงานต่างประเทศ การเรียนกับครูต่างชาติ จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศได้

 1. สร้างแรงบันดาลใจและความสนุกสนานในการเรียน

การเรียนกับครูต่างชาติ มักมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เน้นกิจกรรม การโต้ตอบ และการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน มีแรงจูงใจ และเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. รองรับความต้องการที่หลากหลาย

สถาบันสอนภาษาหลายแห่งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติที่หลากหลาย รองรับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

ข้อแนะนำในการเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเรียนกับครูต่างชาติ

การเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดี ที่มีเปิดสอนเรียนกับครูต่างชาติ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • เลือกสถาบันที่มีชื่อเสียง : เลือกสถาบันที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติของครูต่างชาติมีความเหมาะสม มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการสอนที่ยาวนาน และได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
 • เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับคุณ : เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับระดับภาษา และ เป้าหมายของคุณ เช่น เน้นการสื่อสาร เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือเน้นการเตรียมสอบ
 • เลือกขนาดชั้นเรียน : เลือกขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม ไม่แออัดจนเกินไป เพื่อให้ครูมีเวลาสอนและดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง
 • เลือกเทคโนโลยีและสื่อการสอน : เลือกเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน
 • มีการทดลองเรียนก่อนตัดสินใจ : เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดสอนเรียนกับครูต่างชาติแบบที่สามารถทดลองเรียนก่อนตัดสินใจได้
 • เปรียบเทียบราคา : เปรียบเทียบราคาของสถาบันต่าง ๆ เพื่อเลือกที่เหมาะกับงบประมาณและความคุ้มค่าของเรามากที่สุด
 • พิจารณาจากรีวิว : อ่านรีวิวจากนักเรียนที่เคยเรียนมาก่อน เพื่อรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากผู้ที่เคยเรียนมาก่อน

การเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ มีข้อดีมากมาย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดี และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้สำเร็จ

Previous articleการตรวจสุขภาพ: ประตูสู่สุขภาพที่ดี
Next article5 เครื่องสำอางสำหรับคนท้อง ช่วยดูแลผิวสวยช่วงตั้งครรภ์