สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐคืออะไร? พร้อมกลยุทธ์ขอสินเชื่อให้สำเร็จ

10

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐคืออะไร ทำไมผู้ประกอบการควรต้องรู้จัก?”

ในโลกของธุรกิจ การได้งานจากภาครัฐถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและมีความมั่นคง แต่การประมูลงานจากภาครัฐนั้นมีข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินงานตามสัญญา ด้วยเหตุนี้ ระบบ “สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ” จึงถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในเหตุนี้

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐคืออะไร? แล้วระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง เราจะมาไขข้อสงสัยพร้อมพาไปรู้จักกลยุท์ขอสินค้าคู่ค้าภาครัฐให้สำเร็จในบทความนี้!

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐคืออะไร?

สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ เป็นบริการสินเชื่อพิเศษที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจัดให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยธนาคารจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามมูลค่าของสัญญางานนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลงานภาครัฐ

ประเภทของสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ

โดยทั่วไป สามารถจัดแบ่งสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้!

 • แบ่งประเภทตามประเภทของผู้ประกอบการ
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับธุรกิจเจ้าของคนเดียว
 • แบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับงานก่อสร้าง
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง
  • สินเชื่อคู่ค้าภาครัฐสำหรับงานบริการ

กลไกการทำงานของสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ

กลไกการทำงานของสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการยื่นซองประกวดราคางานกับหน่วยงานราชการ หากชนะการประมูลจะได้รับสัญญาจ้าง
 2. นำสัญญาจ้างมายื่นคำขอสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐกับธนาคารที่ให้บริการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ
 3. ธนาคารจะพิจารณาคำขอสินเชื่อ โดยประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ฐานะการเงิน แผนการดำเงินงาน เป็นต้น
 4. เมื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะเปิดวงเงินสินเชื่อให้ตามมูลค่าสัญญาที่ได้รับ
 5. ผู้ประกอบการสามารถเบิกเงินกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานได้ตามความคืบหน้าของงาน
 6. เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้ประกอบการจะได้รับเงินค่าจ้างจากหน่วยงานราชการ จากนั้นนำมาชำระคืนเงินกู้ให้ธนาคาร
 7. ระหว่างดำเนินงาน ธนาคารจะติดตามความคืบหน้าของงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงและการชำระหนี้
 8. เมื่อชำระหนี้ครบถ้วน ผู้ประกอบการสามารถขอใช้วงเงินสินเชื่อนี้ในงานจากภาครัฐอื่น ๆ ต่อไปได้ 

ข้อดีของสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐต่อผู้ประกอบการ

 • ได้รับวงเงินสินเชื่อสูงถึง 100% ของมูลค่าสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อทั่วไป
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มเติม
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 1-3 ปี พร้อมระยะปลอดหนี้
 • เบิกเงินตามความคืบหน้าของงานได้

5 กลยุทธ์ในการขอสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ

 • ศึกษารายละเอียดของบริการสินเชื่อให้ละเอียดก่อนยื่นคำขอ
 • เตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ได้แก่ สัญญาจ้างงาน ใบเสร็จรับเงิน ประวัติการชำระหนี้ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เป็นต้น
 • แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และความสามารถในการบริหารงานที่ผ่านมา
 • จัดเตรียมแผนการบริหารการเงินที่ชัดเจนสำหรับสัญญางานนี้
 • เลือกใช้บริการจากธนาคารที่มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ธนาคารทุกประการ
 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารคนสนิทผู้รับผิดชอบเรื่องนี้

หากผู้ประกอบการสามารถเข้าใจรายละเอียดและใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการยื่นขอสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร ได้รับเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ประสบความสำเร็จจากการประมูลงาน และสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่องค์กรธุรกิจได้

Previous articleเปิดข้อดีของการใช้บริการแพ็คกิ้ง ดีกว่าทำเองอย่างไร
Next articleรีวิว 5 ข้อดีที่ทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ Nothing Phone