นายกฯ ยินดี หาก อปท. ซื้อวัคซีนให้คนในพื้นที่ แต่ต้องได้มาตรฐาน อย.

5

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกมากล่าวว่าการที่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในหลายๆพื้นที่จะตั้งงบประเมินเพื่อทำการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ของตนเองนั้น และยังเป็นการช่วยลดภาระของรัฐบาลได้ในระดับหนึ่ง เพื่อกระจายวัคซีนที่ทางรัฐบาลสู่ประชาชนอื่นๆได้มากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นสิทธิขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะใช้งบประมาณของตนเองมีมีแค่จะต้องผ่านมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย (อย.) ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถจัดหาวัคซีนได้ หากมีการนำเข้ามาไทยแล้ว วันนี้ประชาชนตั้งความหวังกับวัคซีนโควิด-19 จึงจำเป็นต้องจัดหาในหลายช่องทาง และจากหลายประเทศ แต่ย้ำว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องผ่านมาตรฐาน อย. เพราะวัคซีนมีผลข้งเคียง ต้องระมัดระวังที่สุด ส่วนวัคซีนที่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตอยู่ในกเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเชื่อว่าในอนาคตจะมีผู้ผลิตวัคซีนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องดูว่าประเทศต้นทางรับรองมาตรฐษนหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจ เมื่อวัคซีนเข้ามาแล้วก็ต้องเร่งรัดเรื่องการรับรองมาตรฐานว่าจะทำอย่างไร เพราะเป็นกังวลเรื่องผลข้างเคียงของยา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ เตรียมอนุมัติงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 เช่น เขตเทศบาศเมืองศรีสะเกษ อนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาท สำหรับประชาชน 40,000 คน, เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งงบกว่า 100 ล้านบาท สำหรับ100,000 คน , เทศบาลแหลมฉบัง ตั้งไว้ 80 ล้านบาท สำหรับประชาชน 80,000 คน , เทศบาลนนทบุรี ตั้งงบประมาณ 260 ล้านบาท สำหรับประชาชน 260,000 คน

TKPcomic

Previous articleดัง พันกร ยันไม่คิดเปลี่ยนชื่อตนเอง
Next articleอายุต่าง 32 ปีไม่ใช่ปัญหา “ สามารถ ” เผยความรักความสัมพันธ์กับ “ น้องมอส ”