อาจารย์รัฐศาสตร์เคลื่อนไหว ออกแถลการณ์ เพื่อลดแรงเสียดทาน ขอให้นายกลาออก

3

คณาจารย์รัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 92 คน ลงรามเพื่อขอให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทนประชาชน ในแถลงการคณาจารย์รัฐศาสตร์ โดยมีใจความว่า

ด้วยมีสถานการณ์ตึงเครียดจาการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองที่หลากหลาย โดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัวแทรชนของประชาชน ตลอดจนให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชนโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 พร้อมกับมีการสลายฝูงชนในตอนเช้ามืดของวันเดียวกันและมีการชุมนุมต่อเนื่องเพื่อแสดงความไม่พอใจในหลายจุด ….พวกเราคณาจารย์ผู้ทำการสอน ศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้านรัฐศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สังคมไทยได้เรียนรู้จากบทเรียนในอดีตหลายครั้งว่า หากรัฐบาลยังดึงดันไม่ฟังเสียงประชาชน และ ตอบโต้ด้วยความรุนแรง ก็จะทำให้สถานการณ์เลวร้อยลง จนเสี่ยงต่อความสูญเสียต่อประเทศชาติ ซึ่งยากจะบรรเทาได้…..

พวกเราจึงขอต้องการแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้อง ดังต่อนี้

  1. ขอสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนทุกหมู่เหล่า
  2. ให้รัฐบาลยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
  3. ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้เห็นต่างและผู้ชุมนุมอย่างสงบ อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตย
  4. ขอเรียกร้องให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อหาทางออกจากวิกฤตความชอบธรรม
  5. ให้วุฒิสภาชิกยุติการทำหน้าที่ เพื่อลดแรงเสียทานและเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
  6. ขอให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเปิดทางให้ประชาธิปไตยอย่างเร่งด่วน

พวกเราขอยืนยันว่า ในทุกสังคมย่อมผ่านห้วงยามที่ยุ่งยาก แต่บทเรียนสอนเราว่าจะต้องใช้เหตผลและองค์ความรู้เข้ามาไตร่ตรองเพื่อจะได้ข้ามพ้นวิกฤตได้ราบรื่นและเข้าสู้สังคมอุดมธรรมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น