ได้บทสรุปแล้ว ซาร่า คาซิงกินี กับ ไมค์ พิรัชต์ และน้องแมกซ์เวลล์

7

ได้บทสรุปได้ ข้อตกลงระหว่าง ไมค์ พิรัชต์ กับ ซาร่า คาซิงกินี ในการดูแลน้องแมกซ์เวลล์ โดยไมค์ได้พบลูกเดือนละ 2 ครั้ง ค่าเทอมจ่ายกันคนละครึ่ง และซาร่าได้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 3 กรณีที่นักร้องหนุ่มในฐานะพ่อของลูกได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตร หลังจากใช้เวลานานกว่า 9 โมง จนได้ข้อตกลงเกี่ยวกับการดูแลลูก “น้องแมกซ์เวลล์” โดยอาจารย์ประมาณให้สัมภาษณ์ว่าซาร่าตกลงให้ไมค์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย และไมค์ยินยอมให้ซาร่าเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ส่วนเรื่องค่าเทอมจะจ่ายกันคนละครึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่หลังจากนั้นจนถึงปริญญาตรีให้ไมค์ตกลงกับลูก รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าประกันต่างๆด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายอุปการะเลี้ยงดูเป็นของซาร่า และทั้งคู่จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันนี้ ไมค์ได้สิทธิ์ในการพบลูกเดือนละ 2 ครั้งแต่ต้องให้ลูกยินยอม โดยเจอหน้ากันที่ จ.ภูเก็ต ที่ลูกอยู่และต้องแจ้งล่วงหน้า 5 วัน

ซาร่ากล่าวว่า ตนเองกับไมค์คงไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม ที่ผ่านมาซาร่าอดทนค่อนข้างสูง ถ้าย้อนกลับไปตนเองจะฟ้องร้องเขาก่อนก็ได้ แต่เราไม่ทำ ไม่อยากเราเรื่องครอบครัวมาถูกสังคมวิจารณ์ อะไรที่อดทนได้ก็ทำไป ตนเองมองว่าที่ผ่านมาตนเองกับลูกทำให้เขาไม่มีที่ยืนในสังคม หลังจากนี้ก็ขอให้เลิกแล้วต่อกัน ชดใช้เวรกรรมทั้งหมดแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น