ฝ่ายค้านขานรับ ร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง หวังแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบัน

2

นายสมพงศ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงการประชุมรับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ยังไม่มีแอบแฝง นำทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ กลับไทย

ล่าสุดได้มีแถลงการณ์ประชุมหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านว่าทั้ง 6 พรรคมีมติรับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้ง 7 ร่าง ซึ่งในส่วนของไอลอว์ที่มองว่ามีปัญหาหลายประเด็น แต่ฝ่ายค้านกลับมองว่าเป็นกฏหมายที่นำเสนอโดยประชาชน ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาจะต้องได้รับการแก้ไข และที่สำคัญร่างกฎหมายของไอลอว์ไม่มีประเด็นไหนขัดต่อหลักกฏหมาย รัฐบาลจึงจำเป็นต้องฟังเสียงจากประชาชน

การประชุมในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน นี้ เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเมืองไทย ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยโดยสันติหรือไม่ หากรัฐบาลรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญเพียงร่างใดร่างหนึ่ง ก็จะไม่เพียงพอต่อการคลีคลายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จำเป็นต้องรับทั้งหมด 7 ร่าง ยังเป็นการแสดงความจริงใจต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางฝ่ายค้านเชื่อว่าการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจะมีส่วนกำหนดท่าที่ของ ส.ส.รัฐบาลและส.ว. อย่างแท้จริง

ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีนัยแอบแฝงโดยเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรม การนำนายทักษิณ-นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับบ้านนั้น นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เราแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่จะไม่ยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมอย่างแน่นอน ในวันดังกล่าวฝายค้านจะยื่นร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติต่อประธานรัฐสภา โดยเน้นการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแทนการเอาผิดหรือควบคุมสิทธิเสรีภาพ เปิดช่องให้ทำประชามติระดับท้องถิ่นได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น