20 ธันวาคม นี้ พร้อมใจไปเลือกตั้ง นายก-สมาชิกสภาท้องถิ่น (อบจ) ทั่วประเทศ

18

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจ้งการเลือกตั้งสมาชิก-นายก อบจ โดยระบุว่า สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงานกกต. ว่าคณะรัฐมนตรี ได้มีมติมให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้อถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนที่ประชุม กกต. ได้พิจารณาร่างแผนการรจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ. ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ และมีมติเห็นชอบในหลักการ เปิดรับสมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

โดยกกต. จะออกประกาศในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเสียก่อน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำให้กระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น กกต. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต. กลาง พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน ที่ กกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจ้งและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้วในระหว่าง วันที่ 20-21 ตุลาคมนี้

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมกรารเลือกได้ประกาศกำนหดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์บริการบริหารส่วนจังหวัด

Previous article3 ดาราดังไทยเข้าชิง Asia Contents Awards 2020 สาขา Best Actor และ Newcomer
Next articleไมค์ ภิรมย์พร อยากหยุดร้องเพลง ขอไปทำเกษตรเต็มตัว