5 ขั้นตอน เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. เขต วันที่ 22 พ.ค. 65 นี้

140

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เผยแนวทางให้ประชาชนชาว กทม. เตรียมความพร้อม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

ทั้งนี้ ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ย้ำว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองอุณหภูมิป้องกันโควิด-19 ที่หน้าคูหาเลือกตั้ง

ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

  1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเอง จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อย
  2. ยื่นหลักฐานแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ที่มีภาพถ่าย เลขเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อ
  3. 3. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือลงที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ
  4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมาย “กากบาท” ลงในช่องให้เต็มช่อง
  5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง โดยจะต้องสังเกตหีบบัตร และหย่อนให้ถูกประเภท

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากเอกสารที่ส่งไปที่บ้าน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฯ สำนักงานเขตและสถานที่เลือกตั้ง แอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

TKPcomic

Previous article“ไฮโซม่านฟ้า” โอดโดนด่าไม่เลิกขายกระเป๋าปลอมให้ “จ๊ะ นงผณี”
Next article“รสนา” ย้ำนโยบายผู้ว่าฯ กทม. ค่ารถไฟฟ้า 20 บาท ทำได้จริง!