ก้าวไกล ชู 12 นโยบายชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กรุงเทพ เพื่อสร้างเมืองที่คนเท่ากัน

6

นโยบาย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 ที่อาคารอนาคตใหม่ ย่านหัวหมาก กทม. พรรคก้าวไกลกิจกรรม “เปิด 12 นโยบายกรุงเทพ สร้างเมืองที่คนเท่ากัน” นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) แถลงนโยบายว่า จากการพบปะประชราชนชาวกทม. พบว่า ปัญหาเมื่อ 10 ปีกับตอนนี้ไม่ได้ต่างกัน พรรคก้าวไกลจึงมี 12 นโยบายทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เท่ากัน

อาทิ สวัสดิการคนเมืองเพื่อโอบอุ้มเด็ก คนชรา และผู้พิการ คือการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากเดิมที่ได้ 600-1,000 บาทต่อเดือน ให้ได้รับสวัสดิการ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเท่ากัน และเพิ่มสวัสดิการคนพิการจากเดิมที่ได้ 800-1,200 บาทต่อเดือน เป็น 1,200 บาทต่อเดือนทุกคน ตั้งเป้าสร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง 10,000 ยูนิต ตลอดอายุเวลา 4 ปี โดยจะลงทุนสร้างและบริหารที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3,500-9,000 บาทต่อเดือน และให้เช่าระยะยาว

ลดค่าครองชีพด้วยค่าเดินทางที่ทุกคนจ่ายไหว เพื่อลดค่าครองชีพของคน กทม. ในทุกรูปแบบของการเดินทาง ขึ้นค่าเก็บขยะห้างใหญ่และนำเงินไปปรับปรุงการเก็บขยะครัวเรือน ปรับปรุงจุดทิ้งขยะทั่วกรุงเทพฯ เก็บค่าจัดการขยะจากนายทุนตามจริง นายทุนต้องจ่ายค่าจัดการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 เท่าของที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน ลอกท่อทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุงเทพ จบปัญหาน้ำรอระบาย โดยการขยายท่อระบายน้ำ แยกระบบท่อน้ำฝนและท่อน้ำเสียเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะ

ด้วยการร่วมมือกับเจ้าของที่ดินเอกชน นำที่มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชน และนโยบายเจอส่วยแจ้งผู้ว่าฯกรุงเทพ โปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น นำกรุงเทพฯ เข้าร่วมภาคีความร่วมมือรัฐ เปิดเผยสร้างช่องทางแจ้งปัญหา ร้องเรียนต่อผู้ว่าฯกทม.โดยตรง เพื่อป้องกันข้าราชการเตะถ่วงและเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน

TKPcomic

Previous articleโนอา ภญมณ โชว์หน้าถูกทำร้าย จิตตกต้องพบจิตแพทย์
Next articleบิ๊กตู่ ออกมาตรการลดเงินสมทบผู้ประกันตนฯ บรรเทาผลกระทบสงคราม