เพลงชาติไทย เนื้อร้อง ความหมาย ประวัติที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เรียนรู้และศึกษาความเป็นมาของ เพลงชาติไทย เพื่อตระหนักถึงความเป็นไทย คุณค่าแห่งปะวัติศาสตร์ ของความเป็นไทย

19370

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย … เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่มีท่วงทำนองและคำร้องที่คุ้นหูเรามาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆ และได้ยินเมื่อไหร่ทุกครั้งทุกคนก็พร้อมจะหยุดยืนตรงแสดงความเคารพ

เพลงชาติไทย ความหมายเพลงชาติไทย

ภาพจากวีดิทัศน์ เพลงชาติแบบใหม่ แบบที่ 2 (youtube.com)

เพลงชาติแสดงถึงความเป็นเอกราชและการเสียสละของบรรพบุรุษไทย วันนี้เรามีประวัติความเป็นมาของเพลงชาติไทยมาฝากทุกท่านกันค่ะ

ประวัติ เพลงชาติไทย สมัยก่อน

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รัชกาลที่ 4 ได้มีการประดิษฐ์ เพลงสรรเสริญพระบาทมี เป็นเพลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ต่างประเทศที่เสด็จเยื่ยมประเทศสยาม (ประเทศไทย) ตามธรรมเนียมสากล ชาวต่างชาติจึงถือว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติสยาม แต่สำหรับชาวสยามเองไม่ได้คิดเช่นนั้น

ในปี พ.ศ. 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นในประเทศไทย คณะราษฎรได้ประกาศใช้เพลงชาติมหาชัย ประพันธ์เนื้อร้องโดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา ) แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมของประชาชน จึงได้เปลี่ยนมาเป็นเพลงชาติฉบับที่แต่งทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการแทนเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยหลวงนิเทศกลกิจได้ติดต่อให้พระเจนดุริยางค์ช่วยแต่งเพลงชาติหลายครั้งแล้วและถูกปฏิเสธ แต่ครั้งนี้หลวงนิเทศกลกิจอ้างว่าเป็นความต้องการของคณะราษฏร เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นยังไม่มีแน่นอน พระเจนดุริยางค์จึงรับคำแต่งเพลงชาติให้ โดยแต่งเสร็จในวันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2475 จากนั้นจึงได้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับให้วงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลง ให้ใช้ทำนองเพลงคล้ายคลึงกับ เพลงมาซูแร็กดอมบรอฟสกีแยกอ และได้นำไปบรรเลงที่พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยขอให้ปิดบังชื่อผู้แต่งไว้

ภายหลังหนังสือพิมพ์ศรีกรุงได้ลงข่าวการประพันธ์เพลงชาติใหม่และเปิดเผยชื่อผู้แต่ง จึงนำความเดือดร้อนมาให้แก่พระเจนดุริยางค์ ท่านถูกสั่งให้ออกจากราชการ และให้รับราชการใหม่ในอัตราเงินเดือนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดิม ส่วนเนื้อเพลงนั้นได้ให้ ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง ต่อมาปลายปี พ.ศ.2476 รัฐบาลได้จัดประกวดเนื้อเพลงชาติ ได้ประกาศรับรองเนื้อร้องที่แก้ไขของปี พ.ศ.2475 รวมกับเนื้อร้องที่ชนะการประกวดของ นายฉันท์ ขำวิไล เป็นเนื้อร้องเพลงชาติฉบับราชการในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2477 แต่เนื้อเพลงค่อนข้างยาวจนใช้เวลานานถึง 3.52 นาที เลยทีเดียว

ภาพจากวิกิพีเดีย

เพลงชาติไทย ฉบับต้องห้าม พ.ศ. 2475

เนื้อร้องเพลงชาติไทยฉบับ พ.ศ. 2477

คำร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)

แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย

บางสมัยศัตรูจู่โจมตี ไทยพลีชีพร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา

อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ

รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย สถาปนาสยามให้เทิดไทยไชโย

หลังจากที่ประเทศสยามเปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย” ในปี 2482 เพลงชาติไทยได้ถูกปรับเปลี่ยน ให้สั้นลง แต่ยังคงใช้ทำนองเดิมที่พระเจนดุริยางค์ประพันธ์ไว้ ได้มีการประกวดเนื้อร้องเพลงชาติอีกครั้ง ผู้ชนะคือ พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ รัฐบาลจึงได้ประกาศรับรองการใช้เนื้อขับร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ 10 ธันวาคม 2482 ใช้เรื่อยมาจนทุกวันนี้

เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน

เพลงชาติไทย พ.ศ. 2482 จนถึงปัจจุบัน (th.wikipedia.org)

ความหมายของเพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ท้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

ความหมาย: 
ประเทศไทยเป็นที่รวมของคนไทย ทุกหนทุกแห่งเป็นของคนไทย ชาติไทยดำรงอยู่ได้ เพราะคนไทยมีความสามัคคี คนไทยเป็นผู้รักความสงบ แต่ถึงคราวรบก็ไม่เกรงกลัว คนไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีเอกราชของชาติไทย เป็นอันขาด เราพร้อมใจกันสละเนื้อและชีวิตเพื่อชาติ ชาติไทยจะได้อยู่ด้วยความรุ่งเรืองและมีชัยชนะต่อไป (ข้อมูลจากเว็บไซต์: trueplookpanya.com)

ทำไมต้องเคารพธงชาติ เวลา แปดโมงเช้า และ หกโมงเย็น ?

เพื่อสร้างความรู้สึกรัฐนิยมและความภูมิใจในความเป็นชาติไทย และเพื่อให้สร้างความคุ้นเคยแก่ผู้พบเห็น คณะรัฐมนตรีสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปี พ.ศ. 2485  จึงให้มีการเคารพธงชาติวันละ 2 เวลา คือ เวลา 8.00 น. และ 18.00 น. และกำหนดให้หน่าวยงานภาครัฐต้องประดับธงชาติไว้ในบริเวรที่ทำงาน ภายหลังนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงมติเห็นชอบหลักการที่กำหนดเวลาชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเวลา 08.00 น. และเชิญธงชาติลงจากเสาเวลา 18.00 น. และเชิญชวนข้าราชการหยุดยืนเคารพธงชาติ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ประกาศลงวันที่ 27 ธันวาคม 2519 และเพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงเวลาเคารพธงชาติจึงได้มีการนำเครื่องขยายเสียงติดตั้งตามสี่แยกต่างๆ เมื่อได้ยินเพลงชาติทั้งประชาชนและรถก็จะหยุดเพื่อแสดงความเคารพเช่นกัน อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อมา

สรุปลำดับเพลงที่ถูกใช้เป็นเพลงชาติ

  • เพลงจอมราชจงเจริญ เริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2395
  • เพลงทรงพระสุบิน หรือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน พ.ศ.2414
  • เพลงสรรเสริญพระบารมี พ.ศ. 2431
  • เพลงชาติมหาชัย พ.ศ. 2475 (ใช้อยู่ 7 วัน)
  • เพลงชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2475
  • เพลงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2477
  • เพลงชาติฉบับที่ 7 พ.ศ. 2482

สรุปลำดับ ประวัติเพลงชาติไทย ในรูปแบบพรีเซนเทชั่น

(เพลง ชาติ ไทย prezi presentation : prezi.com)

วิธีการร้องเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง

วิดีโอสอนวิธีการร้องเพลงชาติไทยอย่างถูกต้อง โดยอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร (ข้อมูลจาก : youtube.com) สอนวิธีการลงเสียง จังหวะการเว้นวรรค และจังหวะการหายใจระหว่างร้องเพลง ดีมากๆ เราจะได้รู้วิธีการร้องเพลงชาติให้ถูกต้อง

เนื้อเพลงชาติไทย ฉบับแปลภาษาอังกฤษ

มีการนำเพลงชาติไทยนำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ค้นหาข้อมูลมีหลายสำนวน ข้อเสนอหนึ่งสำนวน : น.บุญศรี 112 ถนนท่ากลาง จ.ตรัง ที่มา : หนังสือ Slang ไม่ใช่ของแสลง โดย Frank Freeman เล่ม 2 หน้า 126 (ข้อมูลจาก vcharkarn.com)

Thailand is founded on blood and flesh
Thai people share,
Every portion of the land belongs to us,
thus we must care;
The reason why this country still exists
Is because the Thai people have long loved
another and been united.
We, Thai, are peace-loving people but
in time of war, uncowardly, we'll fight to the bitter end.
None is allowed to oppress and destroy
our independence;
To sacrifice every droplet of blood as a national
offering, we are always ready,
For the sake of our country's progress and victory. CHAIYO!

อีกหนึงงานแปลจากบล๊อกส่วนตัว Knowledge Base Society [ +KBS+] (hoshi-pupu.exteen.com)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย – Thailand unites Thai people with flesh and blood.
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน – It is land of Thailand belongs to the Thais.
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล – Long maintained its independence.
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี – Because the Thais unite together.
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด – Thais are peace-loving, but do not fear to fight.
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ – They will never let anyone threaten their sovereignty.
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี – Sacrificing every drop of their blood for the nation.
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย – Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.

คำร้องเพลงชาติไทย คาราโอเกะ

สำหรับใครที่มีเพื่อนชาวต่างชาติและอยากแนะนำให้เพื่อนเรียนรู้เพลงชาติของเราก็มีการทำเนื้อเพลงออกมาเป็นภาษาคาราโอเกะ เพื่อให้ชาวต่างชาติง่ายในการเรียนออกเสียงและร้องได้ถูกต้อง เราก็มีข้อมูลมาให้ด้วยค่ะ

PRA – TED – THAI – RUAM – LUERD – NUA – CHART- CHUA – THAI
PEN – PRA – CHA – RAT
PA – THAI – KONG – THAI – TOOK – SUAN
YUU – DAM – RONG – KONG – WAI – DAI – TANG – MUAN
DUAY – THAI – LUAN – MAI
RAK – SA – MAK – KI
THAI -NI – RAK – SA – NGOB
TAE – TUENG – ROB – MAI – KLARD
EK – KA – RART – JA – MAI – HAI – KRAI – KOM – KEE
SA – LA – LUERD – TOOK – YARD – PEN – CHART – PLEE
TA – LERNG – PRA – TED – CHART – THAI – TA – WEE
MEE – CHAI – CHA – YO

งานวิจัยเกี่ยวกับเพลงชาติไทย

มีงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของเพลงชาติไทย และผลกระทบที่มีต่อชนชั้นทางสังคม” จัดทำวิจัยและเผยแพร่โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย … มุ่งเน้นไปที่การศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงผลกระทบในมิติของการรับรู้ ความรู้สึก ปฏิกิริยาการตอบสนองทางกายภาพ ความสำนึก และความรักชาติ ของชนชั้นทางสังคมในกรุงเทพมหานครที่เคยได้ยินได้ฟังเพลงชาติไทย ผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยรวม จากการวิจัยเชิงสำรวจ (อ่านงานวิจัยได้ที่ : cuir.car.chula.ac.th)

เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นน่ารัก ขับร้องโดยเด็กต่างชาติ

มีสมาชิกแนะนำมาขออนุญาตินำมาอัพเดตไว้ในโพสนี้ค่ะ เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นน่ารัก ขับร้องโดยเด็กต่างชาติดูน่ารักดี ในยูทูปมีหลายเวอชั่นเลยค่ะ แต่ชอบอันนี้มาก ดูไปอมยิ้มไป เด็กม้งร้องเพลงชาติไทยค่ะ (หรือลองเสริชดูในยูทูปมีอีกหลายวิดีโอเลย)

ดาวโหลดเพลงชาติไทย MP3, MP4

ท่านสามารถดาวโหลดเพลงชาติไทยในรูปแบบไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์เสียง ได้โดยคลิกที่นี่ โดยสามารถดาวโหลดได้ทั้งนามสกลุล mp3, mp4, webm, flv และ 3gp

ส่งท้าย …

ถึงแม้ว่าจะได้มีการเรียบเรียงและจัดทำเนื้อเพลงชาติไทยใหม่ ในสมัยไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ออกมาถึง 6 รูปแบบ เช่น แบบเอาใจเด็กเล็ก คือใช้นักร้องเยาวชนเสียงประสาน เหมาะสำหรับเปิดในโรงเรียนอนุมบาลและประถม แบบเอาใจผู้สูงอายุ โดยใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลง แบบแกรมมี่ซาวด์ เอาใจวัยรุ่น ขับร้องโดยนักร้องรุ่นใหม่ ช่วงท้ายเพลงจะสร้างคีย์และเมโลดี้ใหม่ เป็นต้น แต่ก็ไม่เป็นที่ยอมรับและได้รับคำวิพากย์วิจารณ์เป็นอย่างมาก จึงล้มเลิกการออกนำมาเผยแพร่

ถึงแม้ว่าบทเพลงชาติจะมีเนื้อร้องไม่กี่บท แต่ทุกครั้งที่เพลงชาติบรรเลง ช่างเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกรักประเทศชาติและรู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษที่ต่อสู้เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามเพื่อให้มีแผ่นดินของเป็นตนเอง… “เถลิงประเทศชาติไทย ทวีมีชัยชโย

เพลงชาติไทย  เตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจําจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดํารงคงไทยได้ทั้งมวล  ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี … คําขวัญพระราชทาน … สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2554

ข้อมูลอ้างอิง
เพลงชาติไทยวิกิพีเดีย: เพลงชาติไทย : th.wikipedia.org
ประวัติที่มาและต้นกำเนิดของเพลงชาติไทย : thaibest.info

คําขวัญพระราชทาน เพลงชาติไทย (pdf) : e-library.siam.edu
โน๊ตเพลงชาติไทย : youtube.com


Previous articleกางเกงคนท้อง ใส่กระชับสำหรับคนท้อง ทำเองได้
Next articleวิธีทําให้มือนุ่ม สูตรแก้ปัญหาผิวมือแข็งกระด้าง หยาบกร้าน