แก้วสรร ออกบทความด่วน “ธรรมศาสตร์ ไม่ต้องทน”

97

นายแก้วสรร อติโพธิ นิสิตธรรมศาสตร์ และอดีตอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประกาศว่าสถาบันกษัตริย์ต้องถูกจัดวางให้รู้จักอยู่กับประชาธิปไตยโดยสงบเสงี่ยมถึง 10 ข้อด้วยนั้น แสดงให้เห็นว่าพวกคุณไม่เคารพคนในสถาบัน พวกเขาแสดงความคิดมันไม่ได้ผิด หากตำรวจจับนายเพนกวินไปศาลตั้งข้อหาจาบจ้วงพระมหากษัตริย์ ถ้าผมเป็นผู้พิพากษา จะยกฟ้องเพราะผมหาความผิดเขาไม่ได้ เขาไม่ได้จาบจ้วงดูหมิ่นในหลวงเป็นบุคคลเลย เขาวิพากษ์สถาบันการเมืองหนึ่งว่าควรเป็นอย่างไรเท่านั้น ความคิดมันไม่ผิด

ส่วนตัวผมถ้าจะตอบในฐานะที่เป็นคนธรรมศาสตร์คนหนึ่ง ประชาชนคนหนึ่ง ผมเห็นว่า ธรรมศาสตร์ไม่ต้องทนกับสถาบันกษัตริย์เลยครับ สถาบันกษัตริย์เป็นต้นทุนทางสังคมที่ทำให้เรามีชาติ มีส่วนรวม เราก็มีถูก มีผิด มีประนีประนอม รู้จักผ่อนปรน อยู่ด้วยกันได้ ประชาธิปไตยจึงมีค่าได้จริงเพราะอย่างนี้ เราจะมีแต่สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคเท่านั้นไม่ได้ ต้องมีความสมานฉันท์ด้วย ตรงจุดนี้เองคือองค์คุณของสถาบันกษัตริย์ยุคใหม่ต่อบ้านเมือง ที่ล้นเกล้าภูมิพล ท่านทรงทุ่มเทตรากตรำสร้างไว้ให้เป็นต้นทุนของบ้านเมืองทั้งสิ้น


สถาบันกษัตริย์เป็นต้นทุนทางประวัติศาสตร์ที่เติบโตและเป็นไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาปลุกระดม มาอภิปราย มีมติออกแบบ ปรับให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ มันเกิดและโต หรือสูญไปด้วยพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น ไม่ใช่เรื่องที่ใครในธรรมศาสตร์จะโวยวายออกมาว่าธรรมศาสตร์ทนไม่ได้แล้ว นายแก้วสรรยังกล่าวต่อว่า ปัญหาบ้านเมืองวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ ทั้งปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มันประดังมาพร้อมกัน จะหยิบยกเรื่องความจงรักภักดีมาฆ่ากันทำไม ทุกสถาบันการศึกษาต้องมองบ้างเมืองเป็นส่วนรวม อย่าใช้เสรีภาพพล่อยๆ อย่าใช้ความสมานฉันท์โง่ๆ เท่านี้ก็ไปกันได้แล้ว การชุมนุมนี้เป็นการใช้เสรีภาพต่อส่วนรวมโดยไม่รู้จักผิดชอบทั้งต่อธรรมศาสตร์และบ้านเมือง

Previous articleดาราร่วมการเมือง หนุนกลุ่มชุมนุมปลดแอก #Savepanusaya
Next articleหมอยง ชี้แจง เชื้อโควิท-19 ติดต่อทางอาหารได้จริงไหม