มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องหมายคุณภาพที่ประชาชนควรทราบ

1454

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นอกจากจะต้องที่รูปแบบ ดีไซน์ ราคา และความชอบแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราที่เป็นผู้บริโภคจะต้องสังเกตก่อนจะซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ นั่นก็คือเครื่องรับรองคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ มอก. ซึ่งเป็นการรับรองว่าสินค้าที่เราจะซื้อมีความปลอดภัยในการใช้งาน ราคาเหมาะสม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

มาตรฐานอุตสาหกรรม
ภาพประกอบบทความจาก pixabay.com

เครื่องหมาย มอก. (Thai Industrial Satandard) นั้นเป็นมาตฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ออกโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างพวกเราให้ได้ใช้สินค้าที่ได้มาตรฐานคะ

ทำความรู้จักกับ มอก.

มอก.” เป็นคำย่อมาจากคำว่า “มาตรฐานอุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อผู้อุปโภค บริโภค และเศรษฐกิจของประเทศ


เครื่องหมาย มอก.

ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจะได้เอกสารรับรอง และแสดงเครื่องหมายการรับรองบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ ซึ่งจะแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆว่าปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมกับราคา ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานอุตสาหกรรมได้มีเครื่องหมายทั้งหมด 5 แบบเครื่องหมาย ได้แก่

  • เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ได้กำหนดไว้ ผู้ผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอเครื่องหมายได้ตามความสมัครใจ เพื่อเป็นการรองรับว่าสินค้าของท่านได้ผ่านมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภค อุปโภคเชื่อถือ ไว้วางใจที่จะซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปใช้  เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร วัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
  • เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐานบังคับ  โดยกฏหมายจะบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย จะต้องนำเข้า ผลิตสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น บังคับให้ต้องติดแสดงเครื่องหมายไว้ทุกหน่วยของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผ่านการตรวจสอบแล้วตามกฏหมาย เช่น สายไฟฟ้า ผงซักฟอก ท่อพีวีซี เหล็ก เป็นต้น
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ
  • เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย จะเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว “Sสีเหลือง ภายในมีคำว่า “ปลอดภัย”เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความปลอดภัยในการงาน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เช่น เตารีด พัดลมไฟฟ้า ซึ่งจะมีทั้งแบบบังคับ และแบบสมัครใจ
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย
  • เครื่องหมายมาตฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัว “Sสีเขียว ภายในมีคำว่า “สิ่งแวดล้อม” เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำ การลดมลพิษในอากาศ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศด้วย อาทิ เครื่องซักผ้าประหยัดน้ำ ตู้เย็นที่ไม่ใช้สาร CFC เป็นต้น
เครื่องหมายมาตฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
เครื่องหมายมาตฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม
  • เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษสีม่วง ภายในมีคำว่า “EMC” เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือใช้พร้อมกันได้ และไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเลข มอก.

นอกจากนี้เราจะพบหมายเลข มอก. อยู่ใต้สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นหมายเลขที่ระบุลำดับที่ของการออกมาตรฐานและปีที่ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ประกาศเป็นมาตรฐาน  เช่น มอก. 1195-2536 หมายควาว่า เลข 1195 เป็นลำดับในการออกเลข มอก. และ 2536 เป็นปี พ.ศ. ที่ออกเลข มอก.

คราวนี้ก่อนซื้อสินค้าสักชิ้นลองมองหาเครื่องหมาย มอก. ลำดับที่ในการออกเลข มอก. และปี พ.ศ. ที่ออกเลข กันเสียก่อนนะคะ เน้นนะคะว่าต้องมีครบทั้ง 3 ส่วน คุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองว่าใช้งานได้ดี ราคาเหมาะสม ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม หรือหากใครต้องการจะทราบว่าสินค้าใดได้รับเครื่องหมาย มอก.จริงหรือไม่ สามารถนำตัวเลข ได้สัญลักษณ์เข้าไปตรวจสอบที่เว็ปไซด์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เลยคะ และหากคุณพบความผิดปกติก็สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเข้ามาไปยังสำนักงานได้ทันทีคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
tech-time.co.th
manochi.com

Previous articleLocal SEO คืออะไร และวิธีการสร้าง Local SEO
Next article3 ข้อควรรู้ก่อนเลือกรถบัสเช่าในกรุงเทพ เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง