ชัชชาติ ลงพื้นที่พบ ปชช. พร้อมเสนอชูนโนบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกเสียงในการพัฒนากทม. 

32

การเมือง

ลาดเช้าแฟลตคลองจั่น และตลาดสัมมากร ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพบปะประชาชนแล้ว ยังได้มีการรับฟังถึงปัญหาต่าง ๆ จากผู้นำของชุมชนด้วย

ล่าสุด นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ได้ทำการลงพื้นที่ในเขตบางกะปิ และในเขตสะพานสูง เพื่อที่จะพบปะ และพูดคุยกับประชาชน โดยชัชชาติได้ลงพื้นที่ในส่วนของ ตลาดหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน, ตลาดตะวันนา, ต

จากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชัชชาติ ก็ได้เผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นมีความหลากหลายมาก ๆ ในการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องทำร่วมกันกับการตัดสินใจของประชาชนด้วย เพราะประชาชนเป็นผู้ที่ต้องประสบปัญหานั้น และรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดีที่สุด ทำให้ทราบได้ว่าอยากที่จะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหา 

ทั้งนี้ ชัชชาติ ก็อยากที่จะชูนโยบายสำคัญอย่างการให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการในระดับเขต หรือระดับกทม.ก็ตาม นอกจากนั้นยังอยากที่จะชูนโยบายให้ประชาชนนั้นสามารถทำการประเมินถึงความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. และผู้อำนวยการเขตได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการประเมินผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ สิ่งนี้เองจะเข้ามามีส่วนในการช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนากทม. ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นได้

Previous articleหนุ่มโพสต์ขอโทษ “UrboyTJ” ที่เอาเพลงมาใช้ เพราะชื่นชอบ
Next articleนายกฯ ห่วง ผู้ที่ไม่รับวัคซีน หวั่นติดเชื้อแล้วอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต วอนให้รับวัคซีนตามเกณฑ์