สบส. ยัน วัคซีนโควิด-19 ยังไม่ผ่านการรับรอง สั่งระงับโรงพยาบาลเอกชน เปิดรับจองวัคซีน

13

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวถึงโรงพยาบาลเอาชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลลงในสื่อโซเชียลว่าบริการรับจองวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการรับรองวัคซีนโรคโควิด-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย และอนุญาตให้สถานพยาบาลสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนโดยกรม สบส. จึงสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน

จากการตรวจสอบพบว่าทางโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวได้โฆษณาชักชวนให้ประชาชนจองวัคซีนโรคโควิด-19 จริง ระบุว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับจองวัคซีนโรคโควิด-19 ในราคา 4,000 บาท จำนวน 1,000 ราย หมดเขตวันที่ 31 มกราคา 2564 การโฆษณาดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการกระทำผิดมาตรา 38 วรรค 1 ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ฐานไม่ขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้โฆษณา และมาตรา 38 วรรค 2 ฐานโฆษณาในลักษณะอันเป็นเท็จ โอ้อวดเกินความจริง และน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล จึงมีคำสั่งให้ระงับการโฆษณาดังกล่าว ก่อนทีจะเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายแพทย์อาคม รองอธิบดี สบส. กล่าวอีกว่า การเผยแพร่โฆษณาหรือประกาศขอสถานพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะต้องยื่นเรื่องขออนุมัติการโฆษณากับกรม สบส. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเสียก่อน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา และหากเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Previous articleAssassin’s Creed Valhalla ทำยอดขายเกือบสองล้านชุดหลังเปิดพรีออเดอร์หนึ่งเดือน
Next articleCD Projekt RED เคราะห์ซ้ำกรรมซัด จ่อโดนฟ้องละเมิดกฎหมายการเงิน