“๙ ตามรอย ดอยคำ” ครั้งที่ 2 งานวิ่งที่ฝาง

202

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “๙ ตามรอยดอยคำ” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบโรงงานฯ บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า ดอยคำได้รับรางวัลระดับเอเชีย จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “๙ ตามรอยดอยคำ” ในครั้งแรก คือรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2020 ด้าน Social Empowerment หรือการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ในงาน International CSR & Sustainability Summit 2020 ทำให้ “๙ ตามรอยดอยคำ” ได้รับความสนใจมากขึ้น

อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ดอยคำเตรียมจัดขึ้นในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เรื่องแรกคือ ดอยคำต้องการเผยแพร่เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน มีการแข่งขัน 3 ประเภทคือ ฟันรัน 5 กม., มินิ มาราธอน 10 กม. และฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม.

จะมีกิจกรรมการจัดฐานการเรียนรู้ให้นักวิ่งและผู้ติดตามได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และความเชื่อ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมเกลียว รวมทั้งมีการแสดงจากกลุ่มเด็ก ๆ และชาวบ้านให้รับชมด้วย ได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นที่หาที่อื่นไม่ได้ และยังไดสัมผัสบรรยากาศที่ดี อากาศดี วิวสวย

TKPcomic

Previous article“มัทรี-กิ๊ก” นิวคันทรี่ ขอโทษพูดไม่คิด บทเรียนชีวิต
Next articleแม่แมท ส่งกำลังใจให้ลูกสาว