ประกันอุบัติเหตุ ซื้อที่ไหนดีให้ความคุ้มครองแบบไหนถึงจะมั่นใจได้100%

588

ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุมีไว้อุ่นใจ

ความไม่แน่นอนก็ความแน่นอน ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและไม่เลือกเวลาเสียด้วย อุบัติก็เช่นกันเกิดตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีดบาด สุนัขกัด หกล้ม รถชน ตกบันได และอื่นอีกมากมาย ซึ่งตัวเราเองก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองแน่ๆ แต่ให้ระวังเพียงใดก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี  สำหรับการคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่ได้จากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคม บัตรทอง บัตร30บาท ทำให้เราไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายบ้างในบางส่วนในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น  ซึ่งบางคนคิดว่าเพียงพอแล้ว แต่สำหรับบางคนต้องการความมั่นคงและการอุ่นใจในเรื่องการรักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุมากกว่านี้ สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดๆก็ได้ทั้งของรัฐและเอกชน การซื้อ ประกันอุบัติเหตุ จึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร

ประกันอุบัติเหตุคือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือรุนแรงถึงขึ้นทุพพลภาพ สุญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยหรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยยะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุยังคุ้มครองถึงการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ทั้งที่กระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม

ประเภทของประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ คือ 1.กรมธรรมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2.กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และ3.กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุจะมีการคุ้มครองให้เลือกซื้อได้หลายความคุ้มครอง ได้แก่ การเสียชีวิต สูญเสีย/อวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง การรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ที่ต้องการทำประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเหล่านี้ได้

สำหรับบริษัทประกันภัยเอง ได้พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้หลากหลายขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและตรงความต้องการอย่างแท้จริง  ประกันอุบัติเหตุจะจ่ายค่าชดเชยให้ผู้เอาประกันตามข้อสัญญา หรือหากใครต้องการค่ารักษาพยาบาลขณะที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มี หรือหากใครอยากได้ค่าชดเชยรายวันด้วยก็มี เลือกตามความพอใจได้เลยคะ แต่ก็ต้องของบอกนะคะว่าถ้าต้องการความคุ้มครองสูงและหลากหลายก็จำเป็นต้องจ่ายเงินสูงตามคะ

เรามาลองดูแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) นั้น ผู้ที่ต้องการทำประกันอุบัติเหตุสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน จนถึง 75 ปี ยิ่งอายุมากขึ้นเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้น และหากคุณเลือกทุนเอาประกันสูง เบี้ยที่ต้องชำระก็สูงเช่นกัน  นอกจากนี้บริษัทประกันจะยังพิจารณอาชีพของผู้ทำประกันอุบัติเหตุด้วยเพื่อใช้คำนวณค่าเบี้ยประกัน ตัวอย่างประกันอุบัติเหตุ อ้างอิงจากไทยประกันชีวิต เช่น พี.เอ.คลาสสิก แคร์ , พี.เอ.โบน แคร์ (หากเกิดการหักแตกของกระดูกจะได้รับค่าชดเชยเพิ่ม) , พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์, พี.เอ. ฮสพิทอล แคร์ (จะมีค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตทุกกรณี) และคุณเคยได้ยินประกันไม่เคลมมีคืนไหมคะ เป็นการประกันอุบัติเหตุอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถจูงใจผู้ที่ไม่อยากเสียเงินเปล่าหากไม่เคยเคลมประกัน เช่น พี.เอ.รีฟันด์ ของไทยประกันชีวติ หากคุณไม่เคยเคลมประกันในช่วง 3 ปี ติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

การเลือกซื้อประกันอุบัติเหตุ

เห็นไหมคะว่ารูปแบบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนั้นมีให้เลือกเยอะจริง และไม่แพงอย่าที่กังวลนะคะ นอกจากนี้คุณจะยังใช้กรมธรรม์อุบัติเหตุควบคุมกับสิทธิที่ได้รับจากของรัฐบาลอีกด้วย ก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ควรทำความเข้าใจกับสัญญาและข้อตกลงในกรมธรรม์ให้ดีเสียก่อนนะคะ

ประกันอุบัติเหตุ อื่นๆที่น่าสนใจ
ไทยประกันไม่เคลมีคืน : thailife.com
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : insure.co.th
ประกันอุบัติเหตุแบบส่วนบุคคล : แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

TKPcomic

Previous articleประกันสุขภาพ ซื้อที่ไหนดีมีแบบไหนบ้าง เรามีวิธีเลือกซื้อคะ
Next articleประกันชีวิตแบบต่างๆ ซื้อประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับเรา