คาดการณ์แนวโน้ม ปี 2024 จะยังเป็นปีที่ดีของงานโรงแรมอยู่ไหม?

6

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย กลับมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดี นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก ส่งผลให้บรรยากาศการทำงานโรงแรมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แล้วปี 2024 จะยังเป็นปีที่ดีของงานโรงแรมอยู่ไหม? หาคำตอบได้ในบทความนี้

งานโรงแรม

ปัจจัยหนุน

 • การท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเติบโต: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย 30 ล้านคน ขยายตัว 33.3% จากปี 2566 สนับสนุนโดยนโยบายเปิดประเทศ การผ่อนคลายมาตรการเดินทาง และเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว
 • การขยายตัวของเศรษฐกิจ: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัว 3.0-3.5% หนุนโดยภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก
 • การลงทุนในธุรกิจโรงแรม: มีการลงทุนในโรงแรมใหม่และการปรับปรุงโรงแรมเก่าอย่างต่อเนื่อง
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงแรม

ปัจจัยท้าทาย

 • เศรษฐกิจโลก: เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวอาจส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยว
 • เงินเฟ้อ: ต้นทุนการดำเนินงานของโรงแรมเพิ่มสูงขึ้น
 • การแข่งขัน: ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูง
 • การขาดแคลนแรงงาน: ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

แนวโน้มงานโรงแรมในปี 2024

 • ความต้องการแรงงาน: คาดว่าจะมีการจ้างงานในธุรกิจโรงแรมเพิ่มมากขึ้น
 • ทักษะที่จำเป็น: พนักงานโรงแรมจำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี การบริการ และการสื่อสาร
 • เงินเดือน: เงินเดือนของพนักงานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
 • สวัสดิการ: โรงแรมต้องเสนอสวัสดิการที่ดีเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงาน
 • เทคโนโลยี: เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมมากขึ้น

คำแนะนำ

 • พัฒนาทักษะภาษา เทคโนโลยี การบริการ และการสื่อสาร
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • มองหาโอกาสในธุรกิจโรงแรมประเภทใหม่ ๆ เช่น โรงแรมไลฟ์สไตล์
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทักษะสำคัญสำหรับงานโรงแรมในปี 2024

 • ทักษะด้านภาษา: เป็นต้องพูดได้หลายภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ
 • ทักษะด้านเทคโนโลยี: ต้องสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ เช่น ระบบจองห้องพักออนไลน์ ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ทักษะด้านการบริการ: ต้องมีทักษะการบริการที่ดี เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถให้บริการด้วยความประทับใจ
 • ทักษะด้านการสื่อสาร: ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และภาษากาย
 • ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์: ต้องสามารถคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการดึงดูดลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

ปี 2024 ยังมีโอกาสที่ดีสำหรับงานโรงแรม แต่อาจต้องเผชิญกับความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อ โรงแรมจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ พัฒนาเทคโนโลยี และเสนอสวัสดิการที่ดีเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีทักษะ

ด้วยการเตรียมตัวที่ดี เชื่อว่าปี 2024 จะยังเป็นปีที่ดีสำหรับ “งานโรงแรม”


Previous article“อิชิอิ” เสียดาย แต่ทุกคนตั้งใจเล่นได้ดี
Next articleก้อย อรัชพร ดีใจ น้ำตานองงานแต่ง นัตตี้