ประกันชีวิตแบบต่างๆ ซื้อประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับเรา

523

ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบนะคะ บริษัทประกันเองก็ต้องคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นๆเช่นกัน ผู้ที่ได้รับอนิสงน์ ก็คงจะไม่พ้นลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการจะซื้อประกันอย่างเราๆคะ ทำให้เรามีทางเลือกที่มากขึ้น เหมาะสมกับตนเองมากขึ้น ทั้ง ด้านค่าใช้จ่าย ด้านรายได้ อายุ และภาระหนี้สินอื่นๆ และเหมาะสมกับจุดประสงค์ของตนเองให้มากที่สุดคะ เราลองมาดูกันคะว่ามี ประกันชีวิตแบบต่างๆ มีแบบไหนบ้าง เอาไว้เป็นทางเลือกหรือข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจซื้อประกันคะ

ประกันชีวิตแบบต่างๆ

มาดูกันก่อนคะว่าประกันชีวิตแบบต่างๆแบบไหนเหมาะกับตัวเรา

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดกรมธรรม์ชัดเจน และไม่ระยะเวลาไม่นานจนเกินไป ซึ่งเหมาะกับคนที่อยากได้ความคุ้มครองชีวิตในช่วงใดช่วงหนึ่ง และได้มีเงินสักหนึ่งก้อนเมื่อหมดสัญญา เช่น ทุนทวี มีระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี และ 20 ปี ความคุ้มครองจะเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 20%ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองผู้เอาประกันไปตลอดสิ้นอายุขัย กรมธรรม์ในรูปแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยตลอดชีพนะคะ เพราะบางรูปแบบกรมธรรม์ก็จะกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระเบี้ยแต่กรมธรรม์จะคุ้มครองคุณตลอดชีพ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการได้รับความคุ้มครอง ผลประโยชน์แบบนานๆ และยาวๆ คะ และเงินผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตก็จะกลายเป็นเงินมรดกให้แก่ลูกหลาน หรือคนในครอบครัว เช่น คุ้มธนกิจ 99(N) :ซึ่งคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000บาท
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองคุณตามสัญญาในกรมธรรม์แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอากรมธรรม์นั้นตลอดระยะเวลาที่ทำกรมธรรม์ อาจจะกำหนดการรับผลประโยชน์เป็นปีๆ หรือ 3 ปี ครั้ง หรืออาจจะได้รับผลประโยชน์คืนเมื่อสิ้นสุดกรมธรรม์ก็ได้คะ ซึ่งเบี้ยประกันจะค่อนข้างสูง การประกันชีวิตแบบนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินเอาไว้ใช้มากกว่า เพราะบางคนไม่สามารถเก็บเงินได้เอง แต่ถ้ามีข้อจำกัดหรือข้อบังคับว่าต้องจ่ายกลับเป็นว่าเก็บเงินได้ เช่น ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล) ซึ่งจะได้รับเงินปันผลคืนทุกปี 2% ของจำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 มีระยะเวลาให้เลือกเก็บออม แบบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี และสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ด้วยทั้งประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ความคุ้มครองโรงร้ายแรง เป็นต้น
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่ผู้ทำประกันคาดหวังหรือประสงค์ว่าจะได้มีเงินเอาไว้ใช้หลังจากที่เกษียณแล้ว ไม่มากก็น้อย ไม่ต้องเป็นภาระให้กับบุตรหลาน สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ มีรายได้ ผู้ทำประกันจะจ่ายเบี้ยประกันถึงวันที่เกษียณอายุเท่านั้น และรอรับเงินบำราญอย่างต่อเนื่อง เป็นรายเดือนหรือรายปี จึงเป็นประกันชีวิตที่เหมาะกับคนที่ต้องการจะเก็บเงิน หรือออมเงินเอาไว้ใช้ในยามแก่นั้นเอง เช่น ทรัพย์บำนาญ 55,60,65 ชำระเบี้ย 5 ปี ซึ่งรับประกันการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี
  • ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน เป็นประกันชีวิตที่มาพร้อมกับการลงทุนในตราสารหุ้นและอื่นๆ ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์และยังได้รับผลประโยชน์ที่ทางบริษัทประกันรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำให้ ซึ่งผู้ทำประกันแบบนี้สามารถปรับเปลี่ยน หรือออกแบบรูปแบบได้ตามความต้องการ  เช่น ทีแอล ยูนิเวอร์แซลไลฟ์  ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันได้ สามารถถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้ สามารถเพิ่มเงินส่วนออมได้

เห็นไหมคะว่าประกันชีวิตมีให้รูปแบบกรมธรรม์ที่หลากหลายจริง เลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ก่อนทำประกันชีวิตควรทำความเข้าใจสัญญาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน  ชีวิตดีๆเกิดขึ้นได้จากการทำประกันได้คะ


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันชีวิตแบบต่างๆ
ทรัพย์ปันผล (มีเงินปันผล) : thailife.com
ประกันชีวิตแบบไหนเหมาะกับคุณ : tiscoinsure.com
ทุนทวี : แผนการสร้างสวัสดิการ-ทุนทวี

Previous articleประกันอุบัติเหตุ ซื้อที่ไหนดีให้ความคุ้มครองแบบไหนถึงจะมั่นใจได้100%
Next articleไทยประกันชีวิต กรมธรรม์ที่คนไทยไว้วางใจมานาน