กรรมติดตัวและการแก้กรรม ของคนเกิด วันพุธ (กลางคืน) – วันพฤหัสบดี

943

การแก้กรรม

ทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกล้วนมีกรรมติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้น โดยตามหลักพระพุทธศาสนาคือ การกระทำที่เกิดจากเจตนาในอดีตชาติที่ไม่สามารถลบล้างได้ ไม่ว่ากรรมนั้นจะดีหรือชั่ว โดยหากใครที่มีกรรมดีเป็นกุศลจะเป็นวิบากแห่งความสุข ส่วนคนที่ทำแต่กรรมชั่วจะเป็นวิบากแห่งความทุกข์

อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนต่างมีอดีตชาติที่เคยอาจทำกรรมไว้อย่างเช่น กรรมที่ทำกับคนรัก กรรมที่ผิดศีลกับครอบครัวหรือคนอื่น ๆ ซึ่งไปดูกันว่า กรรมของคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันพฤหัสบดี จะเป็นอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร

คนที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

กรรมติดตัว ของคุณคือเป็นคนไม่มีความรอบคอบ แถมยังใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยได้ ซึ่งถ้าในทางการพูด คุณเป็นคนที่มีวาจาดีมาก เพียบพร้อมทั้งกิริยามารยาท แต่ในขณะเดียวกันคุณยังเป็นคนที่ฉลาดเกมโกงอีกด้วย

วิธีแก้ไข สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน ควรหมั่นทำบุญอย่างเช่น การถวายสังฆทานในช่วงวันเกิด และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติที่เคยล่วงเกิน

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

กรรมติดตัว ของคุณคือในอดีตคุณมักต่อว่าพระเจ้าหรือผู้ที่มีบุญคุณมาก่อน โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบสั่งสอนคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ทำให้บางครั้งหลายคนไม่ชอบคุณ และมักจะเจอแต่คนที่ทำดีต่อหน้า แต่พอลับหลังกลับใส่ร้ายป้ายสี

วิธีแก้ หมั่นสวดมนต์คาถาป้องกันเช่น คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ อย่างน้อยสามจบ และต้องทำบุญทุก ๆ วันเกิด พร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

Previous articleเฮลั่นโรงพัก ด.ต. หญิง พาเพื่อนรวย รับทรัพย์ 6 ล้านบาท
Next articleกรรมติดตัวและการแก้กรรม ของคนเกิด วันศุกร์ – วันเสาร์