กรรมติดตัวและการแก้กรรม ของคนเกิด วันศุกร์ – วันเสาร์

187

วันเสาร์

ทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกล้วนมีกรรมติดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้น โดยตามหลักพระพุทธศาสนาคือ การกระทำที่เกิดจากเจตนาในอดีตชาติที่ไม่สามารถลบล้างได้ ไม่ว่ากรรมนั้นจะดีหรือชั่ว โดยหากใครที่มีกรรมดีเป็นกุศลจะเป็นวิบากแห่งความสุข ส่วนคนที่ทำแต่กรรมชั่วจะเป็นวิบากแห่งความทุกข์

อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนต่างมีอดีตชาติที่เคยอาจทำกรรมไว้อย่างเช่น กรรมที่ทำกับคนรัก กรรมที่ผิดศีลกับครอบครัวหรือคนอื่น ๆ ซึ่งไปดูกันว่า กรรมของคนเกิดวันศุกร์ และวันเสาร์ จะเป็นอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร

คนที่เกิดวันศุกร์

กรรมติดตัว ของคุณคือการหลอกลวงคนรักโดยเฉพาะในอดีตชาติ ทำให้คุณมักไม่เจอกับรักแท้และหาความสุขไม่ได้สักที หากคุณเจอความรักก็จะเป็นความรักที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด ล้มเหลว ไม่สมหวัง ภายนอกคุณพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่ามีความสุขแต่ลึก ๆ แล้วคุณไม่เคยมีความสุขกับเรื่องนี้เลย

การแก้ไข ควรถวายเทียนคู่ในวันเกิด พร้อมกับตั้งจิตอธิฐานเพื่อให้ตนเองได้เจอกับแสงสว่างสำหรับชีวิตคี่ดีในอนาคต

คนที่เกิดวันเสาร์

กรรมติดตัว ของคุณคือการทำให้พ่อแม่เสียใจ ทำให้ปัจจุบันคุณมักเจอกับความสูญเสีย ขาดการอุปถัมภ์หรือดูแลเอาใจใส่ ทำให้คุณเป็นคนคิดมากและมีความกังวลในชีวิต

การแก้ไข หมั่นทำบุญบ่อย ๆ และยึดหลัก พรหมวิหาร 4 นั่นคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

TKPcomic

Previous articleกรรมติดตัวและการแก้กรรม ของคนเกิด วันพุธ (กลางคืน) – วันพฤหัสบดี
Next article“ ฟักกลิ้งฮีโร่ ” โผล่แจม พลอยชมพู เพลง Passcode เวอร์ชันพิเศษ Remix