รู้จักค่า OEE และโซลูชั่นแสดงผลค่า OEE

482

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่สูงที่สุด เราต้องมาทำความรู้จักกับค่า OEE และ  โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE กันเสียก่อน

โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE

ค่า OEE หรือ Overall Equipment Effectiveness คือ ดัชนีวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งคำนวณจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

 • Availability คือ ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร ซึ่งวัดจากเวลาที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้ตามปกติโดยไม่หยุดทำงานโดยไม่จำเป็น
 • Performance คือ ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งวัดจากความสามารถในการผลิตชิ้นงานตามมาตรฐานที่กำหนด
 • Quality คือ คุณภาพของการผลิตของเครื่องจักร ซึ่งวัดจากอัตราการสูญเสียชิ้นงานเนื่องจากคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

ค่า OEE มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรม เพราะค่า OEE เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร หากค่า OEE ต่ำ แสดงว่าเครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้โรงงานสูญเสียผลผลิตและต้นทุนการผลิตได้

โดยค่า OEE สามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้

OEE = (Availability * Performance * Quality) / 100

โดยค่า OEE ที่ดีที่สุดคือ 100% ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดทำงาน ผลิตชิ้นงานได้เต็มประสิทธิภาพ และไม่มีชิ้นงานเสียเลย

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงค่า OEE ได้ เพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละปัจจัยหลัก ได้แก่

 • Availability : ปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาเครื่องจักรหยุดทำงาน
 • Performance : ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร โดยการใช้เครื่องจักรให้เต็มประสิทธิภาพ
 • Quality : ปรับปรุงคุณภาพของการผลิตของเครื่องจักร โดยการควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการ

นอกจากค่า OEE แล้ว เราควรมาทำความรู้จักกับ โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE ต่อด้วย หากอยากรู้ว่าโซลูชั่นแสดงผลค่า OEE คืออะไร มาหาคำตอบกันเลย

โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE คือ เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแสดงผลค่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) ซึ่งคือ ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งคำนวณจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

 • Availability คือ ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
 • Performance คือ ประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักร
 • Quality คือ คุณภาพของการผลิตของเครื่องจักร

โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE จะช่วยแสดงค่า OEE ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องหรือกลุ่มเครื่องจักรในโรงงานได้อย่างละเอียดและเรียลไทม์ ช่วยให้โรงงานสามารถติดตามประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรได้อย่างใกล้ชิด และสามารถระบุปัญหาที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงได้

โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE มีประโยชน์มากมายต่อโรงงานอุตสาหกรรม เช่น

 • ช่วยให้โรงงานสามารถติดตามประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรได้อย่างใกล้ชิด
 • ช่วยให้โรงงานสามารถระบุปัญหาที่อาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงได้
 • ช่วยให้โรงงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรได้
 • ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

โซลูชั่นแสดงผลค่า OEE มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • โซลูชั่นแบบติดตั้ง เป็นโซลูชั่นที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ภายในโรงงาน
 • โซลูชั่นแบบคลาวด์ เป็นโซลูชั่นที่ทำงานบนระบบคลาวด์ ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

TKPcomic

Previous article“สมจิตร จงจอหอ” คิดแง่บวก ภรรยป่วย ลูกสมาธิสั้น
Next article7 เช็กลิสต์เลือกผู้ให้บริการรับติดตั้งฟิล์มกระจกบ้าน