สวดมนต์ข้ามปี “บทโพชฌังคปริตร” เพื่อสุขภาพดีรับศักราชใหม่

30

ศักราชใหม่

การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 กลับมาเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติอีกครั้งจากการกำเนิดของสายพันธุ โอมิครอน ซึ่งแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ แม้หลายคนมองว่ามีอันตรายน้อยกว่าก็ตาม อย่างไรก็ตามหลายประเทศได้ออกคำสั่งงดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมทั้งงานเคาท์ดาวน์ไปเป็นที่เรียบร้อย ขณะที่รัฐบาลไทยยังไม่กดปุ่มไฟแดง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง การอยู่ในบ้านและใช้ชีวิตร่วมกับสมาชิกในครอบครัว น่าจะเป็นทางเลือกเหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้

เชื่อว่า หลายคนคงตั้งใจสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นการเสริมมงคลชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง พบเรื่องราวดี ๆ ในปี 2565 ซึ่งในครั้งนี้ขอแนะนำ บทโพชฌังคปริตร ซึ่งเชื่อกันว่าช่วยให้หายจากโรคภัย และมีสุขภาพดีรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปีด้วยบทโพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ

เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

TKPcomic

Previous articleสวด “พระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ” เสริมมงคลชีวิตก่อนนอน
Next article“บอย ปกรณ์” โดนแซวเห็นหรือยังหลัง เฟย์ สวมบิกินี่