สวด “พระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ” เสริมมงคลชีวิตก่อนนอน

5760

เสริมมงคลชีวิต

ตามความเชื่อของชาวพุทธ การไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอน สามารถช่วยให้ผ่อนคลายและจิตใจสงบหลังจากพบเรื่องราวมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องดีและร้าย อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเป็นการเสริมดวงชะตาเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วย

โดยทั่วไปเริ่มจากการพระรัตนตรัย 3 ครั้ง กราบพระพุทธ กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการสวดบูชาพระ บทสวดบูชาพระรัตนตรัย บทสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า บทสวดไตรสรณคมน์ และบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย หรือบทสวด “อิติปิโส” จากนั้นสามารถสวดคาถาต่าง ๆ ตามแต่ศรัทธาความเชื่อ ซึ่งมีอยู่มากมาย แต่ในครั้งนี้ขอแนะนำ “พระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ”

พระคาถามงคลจักรวาล 8 ทิศ เป็นหนึ่งบทสวดที่หลายคนนิยมสวดก่อนนอน นอกจากเสริมความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตแล้ว ยังช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภยันอันตราย ปราศจากไร้ภัยไข้เจ็บ อีกด้วย โดยแนะนำให้สวดหลังแผ่เมตตาเสร็จแล้ว

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว

อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

TKPcomic

Previous articleเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคาถา “แก้ฝันร้าย – เสกน้ำล้างหน้า”
Next articleสวดมนต์ข้ามปี “บทโพชฌังคปริตร” เพื่อสุขภาพดีรับศักราชใหม่