การต่ออายุใบขับขี่ ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

250471

ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญที่อนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ที่ขับรถทุกคนจำเป็นต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบขับขี่และต้องพกพาไว้ตลอดเวลาที่ขับรถด้วย โดยปกติผู้ที่สอบได้ใบขับขี่ใหม่ จะได้รับใบขับขี่แบบชั่วคราวที่มีอายุ 2 ปีก่อน (กรมการขนส่งได้ปรับขยายอายุใบขับขี่แบบชั่วคราวจาก 1 ปี เป็น 2 ปี เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 58)


และเมื่อใบขับขี่แบบชั่วคราวมีอายุครบ 1 ปีแล้ว จึงสามารถขอต่ออายุใบขับขี่เป็นแบบ 5 ปีได้ และจากนั้นจะเป็นการต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปีไปตลอด ไม่มีการต่ออายุใบขับขี่แบบตลอดชีพอีกแล้ว (ได้มีการยกเลิกการต่ออายุใบขับขี่แบบตลอดชีพไปแล้วเมื่อปี  2546 )

การต่ออายุใบขับขี่


จะต่ออายุใบขับขี่ได้ที่ไหนบ้าง?

การต่ออายุใบขับขี่สามารถไปทำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีระบบข้อมูลออนไลน์ถึงกันหมด ทำให้มีความสะดวกในการต่ออายุใบขับขี่มากขึ้นสำหรับท่านที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปต่ออายุใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขต ดังนี้

กรมการขนส่งทางบก

ตั้งอยู่ที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพ10900โทร.02-2718888 (หมายเลขกลาง)

 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
  ตั้งอยู่ที่ 1005 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ10150  โทร. 02-4157337
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 2
  ตั้งอยู่ที่ 51 หมู่ 5 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170  โทร. 02-8821620-35
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 3
  ตั้งอยู่ที่ 2479 ถนนสุขุมวิท(อยู่ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10250โทร. 02-3329688 – 96
 • สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4
  ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ 6ถนนร่วมพัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530โทร. 02-5435500 – 2

หมายเหตุ สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถไปต่ออายุใบขับขี่ได้ที่ กรมการขนส่งประจำจังหวัดของท่าน … ลิงก์สำนักงานขนส่งจังหวัด / เขตพื้นที่

ต่ออายุใบขับขี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับท่านที่จะไปต่ออายุใบขับขี่ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรเตรียมเอกสารต่างๆที่ใช้ในการต่ออายุใบขับขี่ไปให้พร้อม ดังนี้

กรณีทำใบขับขี่ใหม่

 • ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์
 • ใช้เวลาในการขอทำใบขับขี่ใหม่ 2 วันมีขั้นตอน ดังนี้
  • ในช่วงเช้าของวันแรกจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่  เช่น  เช็คตาบอดสี สมรรถภาพในการมอง ฯลฯ และมีวีดีโอบรรยายเกี่ยวกับการขับขี่รถอย่างถูกต้องและปลอดภัย ส่วนช่วงบ่ายก็ดูวีดิโอต่ออีกประมาณ2 ชั่วโมง และทำการสอบข้อเขียน ซึ่งไม่ยากนัก เพราะมีการบอกใบ้ข้อสอบด้วย
  • สำหรับวันที่สอง ในช่วงเช้าจะเป็นการสอบขับรถภาคปฏิบัติ และเมื่อสอบเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็ถ่ายรูป,ทำบัตร,พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียม

กรณีต่ออายุใบขับขี่แบบ 1 ปี เป็น 5 ปี

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชนใบรับรองแพทย์พร้อมใบขับขี่เดิม
 • ใช้เวลาในการต่ออายุใบขับขี่ ประมาณครึ่งวัน
 • มีการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่ และเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป,ทำบัตร,และจ่ายค่าธรรมเนียม

กรณีต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี

 • ใช้สำเนาบัตรประชาชน และใบขับขี่เดิม(ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์)
 • ใช้เวลาในการต่ออายุใบขับขี่ ประมาณครึ่งวัน
 • มีการทดสอบสมรรถภาพในการขับขี่ และเมื่อสอบเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป, ทำบัตร, และจ่ายค่าธรรมเนียม

หมายเหตุการเตรียมเอกสารนี้ใช้ได้ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ข้อควรทราบในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ

การต่ออายุใบขับขี่ ควรไปทำก่อนใบขับขี่จะหมดอายุ ซึ่งท่านสามารถไปทำการต่ออายุใบขับขี่ได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือนหากไปต่อใบขับขี่หลังหมดอายุแล้ว จะค่อนข้างยุ่งยากและมีการเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 • กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะมีการเพิ่มขั้นตอนการสอบข้อเขียน
 • กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไปจะมีการเพิ่มขั้นตอนการอบรม, สอบข้อเขียน และการสอบขับรถด้วย

การต่ออายุใบขับขี่ในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องที่ทำได้สะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันก็เสร็จแล้ว และสามารถทำการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่กรมการขนส่งทั่วประเทศ สะดวกที่ไหนก็ไปทำที่นั่น เพียงแต่ท่านต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม และควรไปต่ออายุใบขับขี่ก่อนที่จะหมดอายุเท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง:
กรมการขนส่ง : dlt.go.th
การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล : dlt.go.th

Previous articleวิธีล้างหน้าให้สะอาด ตามแนวรูขุมขน ไร้สิว สวยใส
Next articleมะเร็งอัณฑะ มารู้จักอาการ สาเหตุและการรักษา