ระบบจัดการเอกสาร ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร

6

เอกสารในยุคดิจิทัลมีจำนวนมหาศาล การจัดการเอกสารเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรต่าง ๆ ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System – DMS) เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการเอกสาร ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม จัดเก็บ จัดระเบียบ และควบคุมเอกสารทั้งในรูปแบบดิจิทัลและกระดาษได้อย่างเป็นระบบ ระบบจัดการเอกสารเปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความชาญฉลาด ช่วยลดปัญหาเอกสารสูญหาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร

ระบบจัดการเอกสาร กับประโยชน์มากมายที่มีต่อองค์กรยุคดิจิทัล

 • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน: พนักงานสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลานั่งค้นหาเอกสารในกองแฟ้ม ช่วยให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมขององค์กร
 • ลดต้นทุน: ระบบจัดการเอกสารช่วยลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และพื้นที่จัดเก็บเอกสารแบบเดิม องค์กรสามารถประหยัดทรัพยากรเหล่านี้ไปได้อย่างมหาศาล
 • เสริมสร้างความปลอดภัย: ระบบจัดการเอกสารมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ช่วยป้องกันการสูญหายของเอกสาร อุบัติเหตุไฟไหม้ หรือการถูกโจรกรรมข้อมูล
 • ควบคุมเวอร์ชันเอกสาร: ระบบติดตามเวอร์ชันต่าง ๆ ของเอกสาร ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่ใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชันล่าสุด ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: ระบบจัดการเอกสารช่วยให้พนักงานหลายคนสามารถเข้าถึงและแก้ไขเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รองรับกฎระเบียบ: ระบบจัดการเอกสารช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสาร
 • เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ: ระบบช่วยให้กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สนับสนุนการทำงานทางไกล: พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ส่งเสริมการทำงานทางไกลได้อย่างสะดวกสบาย

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกระบบจัดการเอกสาร

 • ขนาดธุรกิจ: องค์กรขนาดใหญ่ควรเลือกระบบ DMS ที่มีความซับซ้อนสูง รองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก และมีฟังก์ชันการทำงานครบครัน
 • งบประมาณ: ราคาของระบบ DMS แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาด ฟังก์ชันการทำงาน และบริการเสริมต่าง ๆ องค์กรควรเลือกระบบที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ความต้องการใช้งาน: องค์กรควรวิเคราะห์ความต้องการใช้งานของตัวเองก่อนตัดสินใจเลือกระบบ DMS พิจารณาว่าต้องการฟังก์ชันการทำงานอะไรบ้าง เช่น การค้นหาเอกสาร การจัดการเวอร์ชันเอกสาร การทำงานร่วมกัน 
 • ความปลอดภัย: ระบบ DMS ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ป้องกันการสูญหายของข้อมูล
 • การใช้งาน: องค์กรควรเลือกระบบ DMS ที่ใช้งานง่าย พนักงานสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การลงทุนในระบบจัดการเอกสารถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล ระบบจัดการเอกสารจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับองค์กรยุคใหม่ในการบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารอย่างชาญฉลาด

Previous articleบอกต่อ 6 วิธีออมเงิน ที่ทำตามง่าย แถมได้ผลจริง !
Next articleกองทุนมรดกคืออะไร ? การจัดการทรัพย์สินที่ควรวางแผนล่วงหน้า