“บิ๊กตู่” สั่ง “แรมโบ้อีสาน” พ้นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

10

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เผย “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เซ็นคำสั่งนายกฯ ให้ “แรมโบ้อีสาน-เสกสกล อัตถาวงศ์” พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันที่ 11 พฤษภาคม 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 81/2565 เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ วันที่ 18 เมษายน 65 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อหาจับใจความได้ดังนี้


ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 13 สิงหาคม 65 ให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 65 เป็นต้นไปนั้น เนื่องจาก นายเสกสกล ได้ขาลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 65 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามข้อ 3 และข้อ 8 (2) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2564 จึงให้ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ (แรมโบ้อีสาน) พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 65 เป็นต้นไป ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

Previous article“อะตอม” โพสต์ถึง แตงโม ให้ช่วยหาความจริงก่อนที่เผาร่าง
Next articleไทยติดอันดับ 1 “ประเทศฟื้นตัว” และรับมือกับโรคระบาดได้ดีที่สุด