ปัจจัยในการเลือกซื้อโต๊ะ

264

เฟอร์นิเจอร์ที่ทุกสถานที่ต้องมีอย่างโต๊ะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับวางสิ่งของต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิด เช่น ผลไม้ ขนม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ที่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตาม อย่างเช่น บ้าน ออฟฟิศ หน่วยงาน องค์กร จะต้องมีไว้ใช้งาน และโต๊ะนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เพราะโต๊ะแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ตะละประเภทจึงเหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น โต๊ะอาหารเหมาะสำหรับวางอาหาร จาน ชาม , โต๊ะประชุมที่เหมาะสำหรับการประชุม วางเอกสาร น้ำดื่ม , โต๊ะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โต๊ะ

โต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสำคัญต่อบ้าน ออฟฟิศ หน่วยงาน องค์กร ล้วนแล้วแต่ต้องมีการใช้งานโต๊ะทั้งสิ้น การเลือกใช้งานโต๊ะต้องคำนึกถึงจุดประสงค์และความเหมาะสมเป็นหลัก นอกจากในเรื่องของความเหมาะสมในการใช้งานแล้ว การเลือกโต๊ะควรคำนึงถึงความสวยงาม และสไตล์ของโต๊ะให้เข้ากับสถานที่นั้น ๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี สำหรับโต๊ะที่ใช้ในหน่วยงานราชการ ใรสำนักงาน หรือออฟฟิศ มักนิยมใช้โต๊ะที่มีความเรียบง่าย สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะโต๊ะในหน่วยงานราชการ ที่เราสามารถพบเห็นได้อยู่บ่อย ๆ ในการไปติดต่องานราชการต่าง ๆ มักจะเห็นเป็นโต๊ะไม้รูปแบบทั่วไป

มีลิ้นชักสำหรับใส่ของ อาจจะเป็นโต๊ะที่มีลิ้นชักตรงกลาง , โต๊ะที่มีลิ้นชักด้านข้าง หรือโต๊ะที่มีลิ้นชักเดี่ยว ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานของแต่ละสถานที่หรือองค์กรนั้น ๆ

โต๊ะที่ใช้มักทำมาจากไม้ที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกสบาย และไม่เกิดความเสียหายต่อโต๊ะใด ๆ ทั้งสิ้น และมักจะเลือกโต๊ะที่มีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และเข้ากับสถานที่ได้อย่างเหมาะสม

โต๊ะในบางสถานที่จะมีฉากกั้นที่เรียกว่าพาร์ติชั่น และมีเคาน์เตอร์ต้อนรับ เพื่อใช้สำหรับการติดต่อของบุคคลภายนอก

การเลือกใช้โต๊ะแต่ละชนิดต้องมีปัจจัยในการพิจารณาหลายอย่างเช่น

ส่วนสูงและพื้นผิวของโต๊ะ ควรมีความสูงที่เหมาะสม โดยไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป หากโต๊ะมีส่วนสูงที่ต่ำจนเกินไปจะทำให้ผู้ใช้ต้องก้มตัวและงอหลังลงในท่าที่ไม่ถูกต้องตามสรีระของมนุษย์ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหลังได้

ขนาดของโต๊ะก็สำคัญไม่แพ้ความสูงเช่นกัน ถึงแม้ว่าเราจะเลือกโต๊ะที่มีความสูงพอดีกับผู้ใช้งานแล้ว แต่จำเป็นจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมอีกด้วยเช่นกัน โต๊ะที่ใช้งานควรจะมีพื้นที่สำหรับวางมือ วางแขนทั้งซ้ายและขวาสามารถกวาดมือไปมาได้อย่างอิสระในระยะครึ่งวงกลม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

โดยชนิดแรกเป็นโต๊ะที่มีขนาดเล็กควรมีความกว้างตั้งแต่ 40-45 ซม. และมีความยาวอยุ่ที่ 90-100 ซม. สามารถใช้ในการเขียนหนังสือ  การทำงาน ทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น

ชนิดที่สองเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ควรมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ 60-75 ซม. และความยาวอยู่ที่ 150-160 ซม.ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว

จำนวนผู้ใช้งาน เป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เพราะหากโต๊ะที่เราใช้งานมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งคนจำเป็นจะต้องทำการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ทำให้เกิดความแออัดจนเกินไป ซึ่งพื้นที่ของแต่ละคนควรมีระยะอยู่ที่ประมาณ 60-90 ซม.

สถานภาพของผู้ใช้งาน หากเป็นผู้ใช้งานที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารจะมีการเลือกโต๊ะในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า โต๊ะผู้บริหาร และหากผู้ใช้งานอยู่ในตำแหน่งพนักงานควรจะมีการเลือกโต๊ะที่อยู่ในรูปแบบโต๊ะทำงานหรือโต๊ะทำงานกลุ่ม เป็นต้น

การจะเลือกใช้โต๊ะควรพิจารณาให้ดีถึงความสำคัญในการใช้งาน จุดประสงค์ และปัจจัยหลักที่สำคัญที่เราได้อธิบายไปข้างต้น หากท่านใดที่สนใจจะหาโต๊ะสำหรับทำงานส่วนตัวหรือใช้ในออฟฟิศ สำนักงานแล้วล่ะก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ https://ofisu.co.th/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0/

Previous articleนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในไทยไม่ยากอย่างที่คิด
Next articleเปลี่ยนโต๊ะทำงานจากร่วงให้เป็นรุ่งโดยหลักฮวงจุ้ย