กองทุนมรดกคืออะไร ? การจัดการทรัพย์สินที่ควรวางแผนล่วงหน้า

5

กองทุนมรดกคืออะไร ?” การวางแผนสำหรับอนาคตเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้เราสามารถจัดการทรัพย์สินและเรื่องต่าง ๆ หลังจากที่เราจากไปได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ การมีแผนการจัดการมรดกที่ดีก็จะช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

กองทุนมรดกคืออะไร

ทั้งนี้ หนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยในการวางแผนมรดกได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “กองทุนมรดก” อย่างไรก็ดี หลายคนก็อาจยังไม่เข้าใจว่ากองทุนมรดกคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง บทความนี้เลยอยากมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกองทุนมรดกให้ชัดเจนขึ้น

กองทุนมรดกคืออะไร ?

กองทุนมรดกเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้สามารถจัดการกับทรัพย์สินหลังจากเสียชีวิต กองทุนมรดกประกอบด้วยทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เงินสด อสังหาริมทรัพย์ หุ้น พันธบัตร และสินทรัพย์อื่น ๆ ทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกจัดการโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบในการแจกจ่ายทรัพย์สินให้กับผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของกองทุนมรดก

ประเภทของกองทุนมรดก

กองทุนมรดกมี 2 ประเภทหลักคือ

  1. กองทุนมรดกแบบ Revocable : กองทุนที่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์ และทรัพย์สินในกองทุนได้ทุกเมื่อ
  2. กองทุนมรดกแบบ Irrevocable : กองทุนซึ่งไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ หลังจากจัดตั้งแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ในกองทุนได้อีก

กองทุนมรดกต่างจากเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อย่างไร ?

  • ประกันชีวิต : ประกันชีวิตเป็นสัญญาที่บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ประกันชีวิตสามารถใช้เพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปหรือชำระค่าใช้จ่ายงานศพ อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตไม่ยืดหยุ่นเท่ากองทุนมรดก และผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินก้อนเดียวเท่านั้น
  • สัญญาประกันชีวิต : สัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาที่คุณมอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินให้กับผู้รับผลประโยชน์ ทรัพย์สินเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในมรดกของคุณและจะไม่ต้องเสียภาษีมรดก อย่างไรก็ตาม สัญญาประกันชีวิตอาจมีค่าใช้จ่ายสูง และผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทรัพย์สินที่ระบุไว้ในสัญญาเท่านั้น
  • การให้ของขวัญ : การให้ของขวัญเป็นวิธีง่ายๆ ในการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ของขวัญอาจต้องเสียภาษี และผู้รับผลประโยชน์จะได้รับทรัพย์สินทันที

ข้อดีของกองทุนมรดก

  • ความยืดหยุ่น : กองทุนมรดกสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสามารถระบุผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์ และทรัพย์สินได้ตามต้องการ
  • การควบคุม : คุณสามารถควบคุมวิธีการจัดการทรัพย์สินของคุณหลังจากเสียชีวิต
  • การหลีกเลี่ยงภาษีมรดก : กองทุนมรดกแบบ irrevocable บางประเภทสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภาษีมรดกได้
  • การคุ้มครอง : กองทุนมรดกสามารถช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณจากเจ้าหนี้และผู้เรียกร้อ

การวางแผนการจัดการมรดกเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ทรัพย์สินของเราได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมหลังจากเราจากไป และช่วยป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัว อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจการจัดตั้งกองทุนมรดก ก็จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับความต้องการได้มากที่สุด

Previous articleระบบจัดการเอกสาร ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร
Next article5 เคล็ดลับเลือกบริการส่งของจากไทยไปอเมริกา ราคาไม่แพง