มะเร็งปากมดลูก โรคภัยเงียบสำหรับคุณผู้หญิง

1755

การตรวจสุขภาพของคุณผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ซึ่งปัจจุบันพบว่าหญิงไทยเป็นโรคนี้มากขึ้นทุกๆวัน และเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น

มะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส หรือ เอชพีวี (HPV) โดยมีสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น type 16 และ 18  เป็นเชื้อที่ติดต่อกันทางการมีเพศสัมพันธ์ มักพบในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย มีคู่นอนหลายคน หากคุณมีปัจจัยเสียงหรืออยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็ควรจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก อย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง


เชื้อไวรัส HPV จะเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื้อปากมดลูกที่ปกติให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก ซึ่งมะเร็งปากมดลูกจัดว่าเป็นมะเร็งที่สามารถเห็นการเปลี่นแปลงได้ง่ายและชัดเจน เพียงคุณเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอคะ

การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก มีด้วยกันอยู่ 2 วิธี

1. การตรวจแป็ป (Pap Smear) เป็นการตรวจความผิดปกติของเซลล์ บริเวณปากมดลูกโดยการเก็บเซลล์จากบริเวณปากมดลูก เพื่อดูความผิดปกติของเซลล์บนสไลด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์มีด้วยกัน 2 วิธี คือ

  • การตรวจแบบ Pap Smear  เป็นวิธีการตรวจแบบดั้งเดิม โดยแพทย์จะใช้ไม้พายเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกแล้วนำไปป้ายลงสไลด์แก้ว นำไปย้อมสีและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจด้วยวิธีนี้มีโอกาสในการอ่านผลที่ผิดพลาดสูง เพราะเซลล์ที่ปาดมีเพียง 20 เปอร์เซนต์เท่านั้น อาจมีมูกเลือดปะปนมาอีก และการเก็บรักษาเซลล์ก็ไม่ได้ทำทันทีอาจทำให้เซลล์มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปได้
  • การตรวจแบบ Liquid Base วิธีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากและได้รับการรับรองจกาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีการตรวจแบบนี้ แพทย์จะทำการเก็บเซลลืบริเวณปากมดลูกด้วยอุปกรณ์เฉพาะ แล้วใส่ลงในขวดน้ำยาทันที เพื่อนำส่งห้องตรวจ ลักษณะของสไลด์ทำให้มองเห็นเซลล์ผิดปกติได้ง่าย ไม่มีมูกเลือดบดบัง  การตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้การวินิจฉัยโรคได้ไวก่อนที่จะลุกลาม และยังสามารถยืดระยะเวลาในการตรวจหาเซลล์มะเร็งจากทุกๆ 1 ปี เป็นปีเว้นปีได้ วิธีการตรวจแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการตรวจแบบPap Smear

2. การตรวจหาเชื้อเอชพีวี (HPV DNA Test) เป็นการตรวจทางด้านชีวโมเลกุลที่มีความไวในการตรวจสูง เป็นการตรวจหาตัวเชื้อโรคตรงบริเวณปากมดลูกและผนังช่องคลอด สามารถตรวจพบเชื้อได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่มีการติดเชื้อและสามารถตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ที่ความเสี่ยง อย่าง สายพันธุ์ 16 และสายพันธุ์ 18 ที่ก่อให้เกิดโรงมะเร็งปากมดลูกถึง 70 %

ในบางกรณีคุณหมอจะแนะนำให้ตรวจPep Smear ร่วมกับการตรวจ HPV DAN Test หากคุณไข้มีปัจจัยความเสี่ยง เช่น เป็นมะเร็งเต้านม มีอาชีพเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ควรต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเสียก่อนนะคะ คือ ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง จะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์ ไม่ใช้ยาสอดในช่องคลอดทุกชนิด เช่น ยาฆ่าอสุจิ (Spermicides) ไม่ล้างสวนช่องคลอด ไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอด และต้องไม่มีประจำเดือนขณะเข้ารับการตรวจคะ

การตรวจคัดกรองเชื้อมะเร็งปากมดลูกใช้เวลาไม่นานคะ ไม่เจ็บนะคะ ไม่ต้องกังวลมาก คุณผู้หญิงบางท่านไม่เคยมีครอบครัวก็จะมีความวิตกกังวล หรือรู้สึกอายหมอในการเข้ารับการตรวจปากมดลูก อายที่ต้องขึ้นขาหยั่งให้หมอตรวจ สุดท้ายก็ไม่เข้ารับการตรวจ กว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกก็ถึงขั้นที่รุนแรงแล้วคะ อาจจะรักษาไม่หายขาดได้

ข้อมูลอ้างอิง

มะเร็งปากมดลูกโรคร้ายที่คุณป้องกันได้: bumrungrad.com
มะเร็งปากมดลูก(Cervical cancer) : bnhhospital.com
คู่มือตรวจภายในสำหรับคุณผู้หญิง: bangkokhospital.com

Previous articleMoisturizer (มอยเจอร์ไรเซอร์) คืออะไร เลือกอย่างไรให้เหมาะกับผิวเรา
Next articleรองพื้น เลือกอย่างไร สำหรับคนผิวหน้ามัน