บิ๊กป้อม กำชับ บจธ. ช่วยเหลือเกษตรกรจากภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19

51

บจธ.

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาย ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล บจธ. นั้นคอยห่วงใยความเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรในไทยอยู่เสมอ ยิ่งช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้โดยเฉพาะการสูญเสียที่ดินทำมาหากินของชาวเกษตรกรไทย

ทางพล.อ.ประวิตร จึงไม่นิ่งนอนใจสั่งการให้ บจธ. ดำเนินการจัดหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร ช่วยเหลือผู้ที่จำนองที่ดิน ขายฝาก หรือแม้แต่ถูกบังคับขายจากคดีความ ให้ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต รวมไปถึงมองหาแหล่งตลาดให้แก่พ่อแม่พี่น้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้แก่วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร

นายกุลภัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนายการ บจธ. เผยว่า ทางเราตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินทำกินให้เข้ากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตร หวังเพียงที่จะให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ จึงได้ร่วมกันวางแผนการผลิต จนไปถึงการหาแหล่งตลาดให้กับชาวเกษตรกรไทย เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

จากผลงานที่ผ่านของในปัจจุบันของ บจธ. ได้ทำการช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุนชนไปแล้ว 11 พื้นที่ และสหกรณ์การเกษตรอีก 1 พื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมกว่า 1,234 ไร่ หรือ 482 ครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เห็นภาพได้เป็นรูปธรรมในความตั้งใจทำงานของ บจธ. และความห่วงใยของตัวรองนายกรัฐมนตรี

Previous articleบิ๊กตู่ ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พร้อมปรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
Next articleพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมส่ง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น ว่าที่นายกรัฐมนตรี