การขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี ต้องมีประกันภัยการเดินทาง จริงหรือ?

245

สำหรับบุคคลใดที่ต้องการเดินทางเข้าไปในประเทศเยอรมนีไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดๆก็ตามจำเป็นต้องทำ การขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี เสียก่อน การยื่นขอวีซ่านั้นก็เพียงท่านทำการกรอกแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า จัดเตรียมเอกสารตามที่กำหนดไว้ แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นจะมีการเรียกท่านไปสัมภาษณ์และนัดรับวีซ่าคะ

การขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี

ที่กล่าวมาก็ดูเหมือนจะไม่ยุ่งยากและคงคล้ายกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆ วันนี้เรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ มาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบริษัทประกันภัยคะ


การขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนีต้องทำอย่างไรบ้าง

การเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องทำประกันภัยการเดินทางเพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยผู้เดินทางจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เพราะค่าใช้จ่ายในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากทีเดียว

เนื่องจากว่าการเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีนั้นผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องทำประกันสุขภาพและอุบัติ (Travel Health Insurance)ระหว่างการเดินทาง ซึ่งประกันฉบับนี้จะครอบคลุมระยะเวลาที่พักอาศัยและเดินทางตามที่ระบุไว้ในการร้องขอวีซ่า โดยกำหนดวงเงินไม่ต่ำกว่า 30,000 เหรียญยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยที่ 1,500,000 บาท ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเลือกบริษัทประกันในประเทศไทยหรือในประเทศเยอรมนี/ยุโรปก็ได้คะ แล้วแต่จะเลือก แต่คุณทราบไหมคะว่าการเลือกบริษัทประกันภัยนี้ก็มีความสำคัญสามารถทำให้วีซ่าคุณไม่ผ่านได้เลยทีเดียว ทางการสถานทูตเยอรมนีจะยอมรับการประกันจากบริษัทประกันบางบริษัทเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 38 บริษัท ได้แก่

บริษัท เอ ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอพริล แอสซิสแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำกัด
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอเชียประกันภัย จำกัด
บริษัท แอสสิสท์-การ์ด (ประเทศไทย) จีเอสเอ เวิลดิ์ ดิสคอฟเวอรี แทรเวิล เน็ทเวิรก์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทบูพาประกันภัยสุขภาพ จำกัด
บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย จำกัด
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด
บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
บริษัท ประกันชีวิต แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาคเน่ย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทูน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิรยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอซีอี ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นอกจากจะเลือกบริษัทประกันทางสถานทูตเยอรมนีระบุหรืออ้างอิงไว้แล้ว เราควรจะทำการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละกรมธรรม์เสียก่อนตัดสินใจ เช่น คุ้มครองเกี่ยวกับการเลื่อนของเที่ยวบินหรือไม่ กระเป๋าหาย กระเป๋าพัง ค่ารักษาพยาบาล ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ซึ่งแต่ละกรมธรรม์จะให้การคุ้มครองส่วนไหนมากน้อยต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองด้วยคะ และสิ่งสำคัญหากการยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติเราจะสามารถขอคืนเงินทำประกันได้หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างถ้วนถี่นะคะ

การเลือกบริษัทประกันที่เป็นที่ยอมรับส่งผลดีต่อการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนีนะคะ แต่ทางสถานทูตเองก็ไม่การันตีหรือรับผิดชอบที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทประกันกับผู้ทำประกันทั้งสิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
จองวีซ่าออนไลน์ ฟรี! Net Sim : wonderfulpackage.com
โปรแกรมทัวร์ยุโรปดีที่สุด บริการทัวร์ยุโรปเป็นหมู่คณะ : wonderfulpackage.com

Previous articleการขอวีซ่าเข้าจีน ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน
Next articleการขอวีซ่าออสเตรีย ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าที่คิด