3 เหตุผลที่ว่า ทำไมเราถึงควรเลือกใช้บริการ Cloud Server ในไทย

324

Cloud Server ระบบเก็บข้อมูลเพื่อความคล่องตัวในการทำงานเพื่อให้บริการข้อมูลด้านไอที ที่ช่วยให้การทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งปัจจุบันนี้ Cloud Server ในไทยนั้นก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับความต้องการจากหลายๆ องค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลเอาไว้บน Cloud เพื่อความสะดวกในการทำงาน ค้นหา และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Cloud Server ในไทย

ซึ่งวันนี้เราก็อยากจะหยิบข้อควรพิจารณาว่าทำไมเราถึงควรเลือกใช้บริการ Cloud Server ในไทยและธุรกิจแบบไหนที่ควรใช้บริการแบบนี้


ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการเป็นภาษาไทย

อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆ คนควรจะให้ความสนใจ เพราะบางครั้งปัญหาทางเทคนิคในเชิงไอทีนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้ การที่เลือกผู้ให้บริการ Cloud Server ในไทยนั้นจะช่วยลดปัญหาในด้านนี้ได้อย่างชะงัก และไม่ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย นอกจากนี้แล้วก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการหาเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลห้องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล สำรองและกู้คืนข้อมูล 

การที่เลือก Cloud Server ในไทยนั้นจะช่วยลดการใช้เวลาในการส่งหาและเข้าถึงข้อมูลผ่านเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศเพื่อดึงข้อมูลมาใช้ในประเทศไทย และช่วยลดค่า Data Transfer กรณีที่ไม่ได้ใช้ Cloud Server ในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยในการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วมากกว่าการใช้งานผ่าน Cloud Server ของต่างประเทศอีกด้วย

สะดวกในการใช้งานและจ่ายค่าบริการตามจริง

เมื่อเราหันมาใช้ Cloud Server ในไทยนั้น เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร และทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง นอกจากนี้แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสำรองข้อมูลและจัดการข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้แล้วเราสามารถเลือกจำนวนการใช้งานและจ่ายเงินตามอัตราการใช้งานจริง ไม่ต้องจ่ายแบบเหมาเดือน

สำหรับองค์กรธุรกิจแบบไหนที่เหมาะจะเลือกใช้บริการ Cloud Server ในไทยนั้น โดยมากมักจะเป็นธุรกิจที่ต้องให้บริการและรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากเพื่อเข้าถึงข้อมูลและระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจที่มีปริมาณงานไม่แน่นอนหรือไม่สามารถคาดเดาผู้ใช้งานได้ในบางช่วงเวลา ธุรกิจที่ต้องรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก ธุรกิจที่ต้องมีระบบสำรองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก เป็นต้น เรียกได้ว่าการใช้งาน Cloud Server ในไทยนั้นจะช่วยให้การทำงานในแต่ละองค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายและการดูแลเซิร์ฟเวอร์ ไปจนถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้ธุรกิจของตนเกิดความล่าช้าในกรณีที่ระบบเกิดปัญหาอีกด้วย

Previous articleรวมข้อดีสินเชื่อออนไลน์ผ่านมือถือ เงินด่วน 24 ชม.
Next articleวิธีลดต้นขา ปัญหาต้นขาใหญ่แก้ได้แบบรวดเร็วทันใจ