เที่ยวทิเบต เยือนลาซาดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์

684

เที่ยวทิเบต เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เป็นดินแดนหลังคาโลก ทิเบตตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเทือกเขาหิมาลัย อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,900 เมตร ที่ราบสูงทิเบตครอบคลุมด้วยแนวเทือกเขาหลักๆคือ เทือกเขาหิมาลัย และเทือกเขาทังกูล่า ทิเบต เป็นดินแดนที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาสักครั้งในชีวิต

เที่ยวทิเบต

เที่ยวทิเบต เมืองลาซาเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก

การเดินทางมายังทิเบตจำเป็นต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบอยู่บ่อยๆ และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการแบคแพ็คมาเที่ยวทิเบตเองก็คงหมดสิทธิ์คะ ที่นี้มีข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำเป็นต้องจัดการทริปผ่านบริษัทตัวแทนด้านการท่องเที่ยวจีนเท่านั้นคะ

เราเริ่มเที่ยวทิเบตกันที่เมืองหลวงของทิเบต คือ ลาซา(Lhasa) จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เมืองลาซายังเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของทิเบต มีชื่อเสียงในเรื่องจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่เมืองลาซามีสถานที่ท่องเที่ยวดังๆ หลายแห่ง ได้แก่

1. พระราชวังโปตาลา (Potala Palace) เป็นแลนด์มาร์คของทิเบตเลยคะ พระราชวังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยดาไลลามะองค์ที่ 5 ตั้งอยู่บนยอดเขามาโปรี (เขาแดง) กลางเมือง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดกโลกในปี ค.ศ.1997 ปัจจุบันพระราชวังโปตาลาถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ด้านบนเป็นที่เก็บโกศของดาไลลามะองค์องค์ก่อนๆที่ทำด้วยทองคำ น้ำหนักเกือบตัน หากมาในช่วงที่นักท่องเที่ยวมากอาจจะต้องต่อคิวเข้าพระราชวังนานเป็นชั่วโมง

2. พระราชวังโนร์บูกลิงกา (Norbulingka Palace) โนร์บูกลิงมา แปลว่าสวนแห่งอัญมณี เดิมเป็นที่พักฟื้นของดาไลลามะที่ 7 ภายในพระราชวังแบ่งออเป็น 3 ส่วน คือ พระราชวังขององค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบันและอดีต อาคารทำการของคณะรัฐบาล และลานกลางสวนสำหรับแสดงนาฎกรรมต่าง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลโชตัน

3. วัดโจคัง (Jokhang Monastery) มีอายุยาวนานกว่า 1,360 ปี เป็นวัดที่สร้างจาการถมทะเลสาบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ถึงแม้เป็นวัดที่มีขนาดเล็กแต่ก็ไม่ควรพลาดคะ เพราะภายในวัดมีรูปปั้นของพระโจโวศากยมุนี (Jowo Shakyamuni) เมื่อครั้งพระชนมายุได้ 12 พรรษา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในห้องโจฮัง เป็นห้องหลังคาสีทองที่ใหญ่ที่สุดในวัด วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพของชาวทิเบตอย่างมากต้องมีสักการะพระเจ้าโจโวศากยมุนีให้ได้อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตของพวกเขา

4. ตลาดแปดเหลี่ยมหรือจตุรัสบากอร์ ตั้งอยู่รอบวัดโจฮัง เป็นถนนเศรษฐกิจของชาวลาซา เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจำพวกของที่ระลึก กงล้อสวดมนตร์ ทังก้า สร้อยหิน หรือผ้าต่างๆ

5. ทะเลสาบยัมดร๊อก (Yamdrok Tso) เป็นทะเลสาบที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตเชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจิตวิญญาณของขาวทิเบตหากวันใดน้ำเหือดแห้งลงไปหมายถึงการล่มสลายของทิเบตนั่นเอง ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,441 เมตร ทะเลายัมดร๊อกเป็นทะเลสาบน้ำจืดในที่ใหญ่ที่สุดในทิเบต มีรูปร่างคดเคี้ยวคล้ายแมงป่อง น้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์เป็นประกาย

6. วัดกานเดน (Gandon Monastery) ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 4,700 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1409 โดยซองซาปา ผู้ริเริ่มลามะนิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเดน วัดแห่งแรกของนิกายลามะนิกายหมวกเหลือง

7. วัดเซรา (Sera Monastery) มีชื่อเป็นภาษจีน “ซือราซื่อ” ตั้งอยู่บริเวณเขาตาติปู สร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมศึกษาพระธรรมและปฎิบัติกรรมฐานของพระซองซาปา ผู้ริเริ่มนิกายคุณธรรม หรือนิกายหมวกเหลือง ไฮไลท์ของวัดนี้คือการฝึกฝนธรรมด้วยการตั้งและตอบคำถาม (ปุจฉาและวิสัชนา) ซึ่งเป็นการสนทาธรรมที่ออกท่าทาง

เพียงก้าวเข้าสู่เมืองลาซา สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของชาวทิเบต วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาไว้ คราวหน้าจะพาไปเที่ยวเมืองๆของทิเบตกันต่อคะ

ข้อมูลเที่ยวทิเบตอื่นๆ
ท่องแดนหลังคาโลก (A glimpse of Tiber): komkid.com
วัดโจคัง หัวใจของทิเบต และตลาดแปดเหลี่ยม: minddream.wordpress.com

 

Previous articleเที่ยวซีอาน ย้อนเมืองเก่าในอดีตของจีนที่น่าค้นหา
Next articleเที่ยวบาหลี หลบความวุ่นวาย พักกายที่เกาะสวรรรค์แห่งนี้