การยื่นขอวีซ่าอิตาลี ง่ายๆเพียงคุณทำตาม 3 ขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก

2418

การยื่นขอวีซ่าอิตาลี นั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะ เพียงคุณทำตามขั้นตอนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอนต่อไปนี้คะ

การยื่นขอวีซ่าอิตาลี

การยื่นขอวีซ่าอิตาลี ให้เตรียมเอกสารและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.เลือกประเภทวีซ่า


คุณจำเป็นที่จะต้องทราบเสียก่อนว่าจะยื่นขอวีซ่าประเภทไหนเพื่อเข้าประเทศอิตาลี ซึ่งประเภทวีซ่าก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภท คือ

วีซ่าสนามบิน หรือ วีซ่าประเภททรานสิท (Airport Transit Visa) ใช้สำหรับการเดินทางเพื่อเปลี่ยนสนามบินหรือการเดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาในการพำนักหรืออยู่ในประเทศอิตาลีต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงหรือ 1 วัน โดยผู้ที่ขอวีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถออกนอกบริเวณสนามบินได้

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเพื่อจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาพำนักในประเทศอิตาลีไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าเพื่อธุรกิจ (Business Visa) สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศอิตาลีเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ

วีซ่ากีฬา (Sport Visa) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่เดินทางมาแข่งขันกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อใช้เข้าแข่งขันกีฬาทั้งแบบประเภทสมัครเล่นและแบบประเภทอาชีพ การจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีหนังสือจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งชาติจากอิตาลี (CONI) อนุญาตเป็นลายลักษณ์อัษรจากสภา โดยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีไม่เกิน 90 วัน

วีซ่านักเรียน (Study Short Stay) สำหรับบุคคลที่ต้องการเดินทางเข้ามาศึกษาหรือเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาของประเทศอิตาลี

วีซ่าระยะยาว หรือวีซ่าประเภท D (LongTerm Visa) เป็นการขอพำนักในประเทศอิตาลีนานกว่า 90 วัน การขอวีซ่าระยะยาวเพื่อจุดประสงค์ เช่น การรับบุตรยุญธรรม การทำงานเป็ลูกจ้าง การทำงานอิสระ เพื่อการศาสนา เพื่อศึกษาต่อที่มีระยะเวลาเกิน 90 วัน เพื่อการเดินทางเข้าอิตาลีอีก (reentry) เป็นต้น ซึ่งธรรมเนียมของวีซ่าระยะในแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป มีตั้งแต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมจนถึง 116 ยูโร การยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องยื่นที่สถานฑูตอิตาลีเท่านั้น

2.ดำเนินการสมัคร ผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นเอกสารได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี” ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานทูตอิตาลี โดยการยื่นเอกสารพร้อมหนังสือเดินทางตัวจริง ซึ่งระหว่างนี้ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถขอหนังสือเดินทางกลับไปได้จนกว่าการพิจารณาจะสิ้นสุด ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปด้วย

3.หลังจากยื่นใบสมัคร ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาเอกสารที่ท่านยื่นขอวีซ่าใช้เวลาประมาณ 45 วันทำการ ซึ่งท่านอาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถติดตามสถานะใบคำร้องของวีซ่าได้ที่ vfsglobal.com โดยการพิมพ์เลขที่ใบนัดฟังผลและวันเกิดของท่านในช่องข้อมูล หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 021187001 หากใบคำร้องขอวีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถเดินทางมารับเอกสารคืนได้ที่ศูนย์คำร้องขอวีซ่าที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าไว้ หรือทางศูนย์จะดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ในกรณีที่ท่านแจ้งว่าให้ทางศูนย์ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

อย่างไรก็ตามหากท่านรู้แผนการเดินทางที่แน่นอนแล้ว ควรจะยื่นคำร้องการยื่นขอวีซ่าอิตาลีล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และควรตรวจสอบเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งต้องเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอเข้าประเทศด้วยนะคะ เพราะหากเกิดการผิดพลาดที่ทำให้การร้องขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะไม่คืนค่าธรรมเนียมต่างๆที่ได้จ่ายไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะคะ

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่าอิตาลี
3 ขั้นตอนง่ายสำหรบยื่นคำร้องขอวีซ่า : vfsglobal.com
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลี : thaitravelcenter.com

Previous articleการยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ มีเทคนิคง่ายๆ มาดูกัน
Next articleขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่าเยอะ