ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่าเยอะ

440

ปัจจุบันการยื่นคำร้อง ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ไม่จำเป็นต้องยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศสเพียงที่เดียวแล้วคะ ทางสถานทูตได้มอบอำนาจให้ทางบริษัททีแอลเอสคอนแทค จัดตั้งศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2838-6688 ในวันจัทน์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. หรือผ่านระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงคะ

ขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส

ขั้นตอนใน การขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ที่ศูนย์ทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact)

1.เข้าไปลงทะเบียนในเว็ปไซด์ของทีแอลเอสคอนแทค https://fr.tlscontact.com/th/BKK/register เพื่อสร้างบัญชีสำหรับใช้ในการสมัครยื่นขอวีซ่า


2.หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

3.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทางระบบจะแจ้งรายการเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าแก่ท่าน ตามประเภทวีซ่าที่ท่านได้ร้องขอไว้

อย่างไรก็ตามการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศสมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลัก คือ วีซ่าระยะสั้น (ท่องเที่ยว/เยียมครอบครัว/ธุรกิจ/อบรมระยะสั้น/ประชุม/ฝึกงาน/ต่อเครื่องบินไปยังประเทศอื่น ) ซึ่งจะมีระยะเวลาพำนักในประเทศฝรั่งเศสไม่เกิน 90 วัน และ วีซ่าระยาว สามารถพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้มากกว่า 90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลในการเดินทางด้วย

4.ท่านเข้าไปทำการนัดหมายวันและเวลา สำหรับการมายื่นเอกสารที่ศูนย์ทีแอลเอสคอนแทค อย่าลืมพิมพ์ใบนัดหมายเพื่อนำมายื่นในวันและเวลาที่นัดหมายด้วยนะคะ หากท่านไม่มาตามกำหนดนัดหมาย ท่านจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

5.มาที่ศูนย์ทีแอลเอสคอนแทคเพื่อยื่นเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนได้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารและสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการขอวีซ่าครั้งนี้ โดยคำถามจะถูกกำหนดมาจากสถานทูตฝรั่งเศส ทางศูนย์ไม่สามารถตั้งขึ้นเองได้

6.เมื่อยื่นเอกสารพร้อมตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ทางศูนย์จะจัดส่งเอกสารไปยังสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวีซ่า

ค่าธรรเนียมจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทขอวีซ่าที่ยื่นคำขอ เช่น วีซ่าสนาบิน/วีซ่าประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 60 ยูโร, วีซ่ารับบุตรบุญธรรม ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 15 ยูโร และวีซ่าระยะยาวมากกว่า 90 วัน ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 99 ยูโร เป็นต้น ทั้งค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่จัดเก็บแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้การยื่นขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติก็ตาม

7.รอผลการพิจารณาวีซ่า ระหว่างนี้ผู้ยื่นคำขอวีซ่าสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารที่ยื่นได้ตลอดเวลา โดยตรวจสอบจากบัญชีของท่านในเว็บไซด์ของทีแอลเอสคอนแทค

หลังจากการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะมีระยะเวลาพิจารณาประมาณ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า เช่น วีซ่าธุรกิจใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ, วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ เป็นต้น ส่วนวีซ่าระยะยาวควรยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเดินทางคะ

8.ท่านจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์ให้เดินทางมารับหนังสือเดินทางที่ศูนย์ ซึ่งท่านก็จะทราบว่าวีซ่าที่ยื่นขอได้รับการอนุมัติหรือไม่ในวันที่มารับหนังสือเดินทาง ท่านจำเป็นต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้มาด้วย คือ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบแสดงรายการเอกสารที่ยื่นขอวีซ่า มาด้วยในวันดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองได้ ท่านจำเป็นต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมากับตัวแทนด้วยคะ

เพียงท่านทำความเข้าใจขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศสและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน รับรองว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการอนุมัติแน่นอนคะ

ข้อมูลขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส
ขั้นตอนของการยื่นขอวีซ่า: fr.tlscontact.com
วีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส: th.ambafrance.org

Previous articleการยื่นขอวีซ่าอิตาลี ง่ายๆเพียงคุณทำตาม 3 ขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก
Next articleขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา แบบท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว