การยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ มีเทคนิคง่ายๆ มาดูกัน

1351

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของทะเลสาบ ภูเขา ธรรมชาติที่สวยงาม จัดว่าเป็นอีกหนึ่งปลายทางของนักท่องเที่ยวที่นิยมไปเยียมเยือน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด เช่น ภูเขาแมทเธอฮอร์น ทะเลสาบเจนีวา ยอดเขาจูงเฟรา เป็นต้น การเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จำเป็นต้องทำ การยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์  เรามาดูกันว่าขั้นตอนการขอวีซ่าทำกันอย่างไรบ้าง

การยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์

การยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การเตรียมเอกสาร การยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์สามารถทำได้ 2 ทางคะ คือยื่นคำร้องโดยตรงที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ และยื่นผ่านศูนย์ทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact) การยื่นโดยตรงกับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ทำให้ไม่ต้องเสียค่าบริการให้เจ้าหน้าที่เหมือนกับการยื่นผ่านศูนย์ทีแอลเอส แต่การยื่นผ่านศูนย์ฯนั้นมีข้อดีคือสามารถกรอกข้อมูลออนไลน์และนัดวันยื่นเอกสารได้ทันทีคะ สะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทาง


อย่างไรก็ตามวีซ่าบางประเภทไม่สามารถยื่นผ่านศูนย์ทีแอลเอสคอนแทคได้ คือ

1. การศึกษาระยะยาวนานกว่า 90 วัน

2. วีซ่าระยะยาว (พำนักนานกว่า 90 วัน)

3. วีซ่าติดตามสำหรับคู่สมรสของพลเมืองสหภาพยุโรป (ไม่เกิน 90 วัน)

4. คู่สมรสของชาวสวิส (ไม่เกิน90วัน)

 5. เด็กที่ต้องการติดตามไปอยู่อาศัยกับครอบครัว ผู้ยืนคำร้องขอวีซ่าต้องติดต่อยื่นกับทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยโดยตรง

การยื่นขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผ่านศูนย์ฯ นั้นทำได้ไม่ยากคะเริ่มจาก

1.ทำการลงทะเบียนสมัครก่อนการเดินทางที่ ch.tlscontact.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับมาเพื่อให้เราทำการยืนยันการเปิดใช้งานบัญชี ซึ่งบัญชีที่เราเปิดใช้งานนี้เองจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถติดตามผลการยื่นขอวีซ่าได้

2.เมื่อเรามีบัญชีพร้อมใช้งานแล้ว ก็เริ่มด้วยการเข้าไปกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่ต้องกรอกได้แก่

ชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน และนามสกุลเก่า

วันเดือนปีเกิด กรอกเป็น คริสศักราชนะคะ (ค.ศ.) / สถานที่เกิด / ประเทศเกิด

สัญชาติปัจจุบัน /สัญชาติตอนเกิด

เพศ / สถานภาพ (โสด, แต่งงาน, แยกกันอยู่ หย่าร้าง หม้าย และอื่นๆ)

เลขประจำตัวประชาชน

ประเภทพาสปอร์ตที่ถือ วันออกพาสปอร์ต วันหมดอายุพาสปอร์ ออกให้โดย

ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

อาชีพปัจจุบัน พร้อมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ของที่ทำงานปัจจุบัน

จุดประสงค์ในการเดินทาง จำนวนวันที่พำนัก วันที่เข้า-ออกประเทศ

ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ ถ้าไม่มีก็ให้ใส่ชื่อโรงแรงที่จองพัก

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้เลือกว่าตนเองหรือคนอื่นเป็นสปอนเซอร์ให้และจ่ายค่าอะไรให้บ้าง

3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก้ทำการส่งเอกสารในระบบ แล้วจะมีใบcheck list แจ้งมาว่าท่านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในวันที่นัดยื่นเอกสารตัวจริง เช่น หากท่านยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ ใบสมัครขอวีซ่าตัวจริง / รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป / หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา / ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุให้เลือกทำกับบริษัทที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูตเท่านั้น โดยมีทุนประกันไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านบาท / เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ / สำเนาการจองโรงแรมที่พัก / หนังสือรับรองการทำงาน / เอกสารแสดงฐานการเงินหรือรายได้ เช่น รายการเดินบัญชีธนาคารระยะเวลา 6 เดือน / แผนการเดินทางคร่าวๆ เป็นต้น

4. หลังจากนั้นก็รอถึงวันนัดหมายไปยื่นเอกสารตามเวลาที่กำหนดไว้ ที่ศูนย์วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค (TLScontact)

5.ในวันนัดหมายเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารที่ยื่น เอกสารฉบับไม่ใช้ก็คืนให้ และถ้าขาดเอกสารใดเจ้าหน้าที่จะขอเพิ่มเติมคะ หลังจากยื่นเอกสารแล้วก็ไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่ารวมทั้งค่าบริการต่างๆ หากต้องการให้จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ได้พร้อมทั้งจ่ายค่าจัดส่งล่วงหน้า

6.หลังจากชำระค่าบริการต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไปทำการถ่ายรูปและสแกนลายนิ้วมือซึ่งข้อมูลลายนิ้วมือนี้สามารถใช้ได้ถึง 5 ปี หากมีการเดินทางเข้าประเทศภายใน 5 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องทำการสแกนนิ้วมืออีกคะ หากใครใส่คอนแทคเลนส์แบบมีลวดลาย หรือแบบบิ๊กอายส์จำเป็นต้องถอดออกนะคะ

7.หลังจากยื่นเอกสารและทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯจะส่งเอกสารไปยังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติวีซ่าใช้ไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ หลังจากนั้นทางศูนย์ฯจะแจ้งให้มารับพาสปอร์ตคืน ท่านก็จะทราบคะว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติหรือไม่

เพียงขั้นตอนแค่นี้เองคะ ท่านก็สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวประเทศสวิสเซอร์แลนด์ได้แล้ว หากมีข้อมูลสงสัยก็สามารถติดสอบถามที่ได้ที่ศูนย์แอลทีเอสคอนแทค

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ง่ายนิดเดียว กับคำแนะนำในการเตรียมเอกสาร: travel.kapook.com
การขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรไม่ให้ถูกปฏิเสธ 2016: pantip.com

Previous articleการขอวีซ่าออสเตรีย ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าที่คิด
Next articleการยื่นขอวีซ่าอิตาลี ง่ายๆเพียงคุณทำตาม 3 ขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก