รู้จัก มะเร็งปอด สาเหตุ อาการและการป้องกันรักษา

14350

มะเร็งปอด (Lung Cancer) คือ การผิดปกติของเซลล์เยื่อปอดมีการกลายพันธุ์ของยีนส์เกิดเป็นเซลล์มะเร็งภายในปอดหรือหลอดลมแขนงภายในปอด เซลล์มะเร็งลุกลามจนทำให้พื้นที่ในปอดที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนออกซิเจนน้อยลงเรื่อยๆ ทำให้ผู้ป่วยขาดออกซิเจนและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

มะเร็งปอด

มะเร็งปอด แบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

มะเร็งปอดสามารถจำแนกได้ 2 ชนิดตามขนาดของเซลล์ดังนี้


มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer)

ตรวจพบได้ประมาณ 10-15 % ซึ่งเซลล์ชนิดนี้แพร่กระจายได้เร็วมาก ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ซึ่งแพทย์จะรักษาด้วยวิธีการฉายรังสีและยา สามารถแบ่งระยะของมะเร็งได้ 2 ระยะ คือ ระยะจำกัดของขนาดมะเร็ง คือเป็นระยะที่มะเร็งอยู่ที่ปอดเท่านั้น และระยะแพร่กระจาย คือมะเร็งกระจายออกไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย

มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-small Cell Lung Cancer)

เป็นชนิดที่พบได้พบถึง 90% มีการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งช้า รักษาให้หายได้โดยวิธีการผ่าตัดหากพบเสียแต่เนิ่นๆ สามารถแบ่งระยะของมะเร็งได้ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พบมะเร็งเฉพาะบริเวณปอด ระยะที่2 พบว่าเซลล์มะเร็งกระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอด ระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งกระจายไปส่วนอื่นๆของปอด หรือไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่รอบๆปอด ต่อมน้ำเหลืองที่ไหลปลาร้า หรือมีเนื้องอกมากกว่า 1 ก้อนหรือมีเนื้องอกที่อีกด้านหนึ่งของช่องอก และระยะที่ 4 ระยะสุดท้ายมะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น ตับ กระดูก สมอง

สาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด

สาเหตุหลักของการเกิด มะเร็งปอด คือการสูบบุหรี่ทั้งในเพศชายและเพศหญิง คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดทั้งหมด รวมทั้งคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ ที่เราเรียกว่า “บุหรี่มือสอง”เพราะในบุหรี่มีสารพิษที่ทำเป็นอันตรายต่อปอดมากกว่าร้อยชนิด เช่น ทาร์ อะซิโตน แอมโมเนีย ไซยาไนต์ สารหนู ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งจะทำลายเซลล์ปอดทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์ขึ้นโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่จัดอย่างน้อย 1 ซองต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 30 ปี  ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง ส่วนสาเหตุอื่นเช่น ผู้ที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะอายุมากกว่า 40 ปี  หรืออาจเกิดจากพันธุกรรมเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งมาก่อน หรือการได้รับสารพิษต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ แอสเบสตอล(Asbestos)พบในโรงงานผลิตฉนวนกันความร้อน โรงงานผลิตผ้าเบรก โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนตร์  ก๊าซเรดอน สารหนู รวมทั้งฝุ่นละออง ไอระเหยจากนิกเกิล โครเมียม และโลหะหนักอื่นๆ เช่น ตะกั่ว ปรอท รวมถึงผู้ที่เคยได้รับการฉายแสงบริเวณหน้าอกหรือเต้านม หากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ

โดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในระยะแรกเริ่มมักจะไม่แสดงอาการ แต่เมื่อโรคลุกลามแล้ว อาการก็จะเริ่มแสดงให้เห็น อย่างมะเร็งปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรัง (ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ) ไอมีเลือดปน  มีปัญหาการหายใจ เช่น หายใจสั้น หายใจมีเสียงหวีด เหนื่อยง่าย น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เสียงแหบ เจ็บบริเวณหน้าอกตลอดเวลา มีการติดเชื้อในปอดบ่อย ปวดบวมบ่อยๆ เนื่องจากอาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการเฉพาะของมะเร็งปอดเพียงอย่างเดียว หากมีอาการก็ควรไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรคจะดีกว่าคะ

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอด

การรักษามะเร็งปอดด้วยการผ่าตัดนั้นสามารถใช้กับมะเร็งปอดในระยะเริ่มแรกของมะเร็ง ซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันมีเทคนิดการผ่าตัดส่องกล้องทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง หากมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง หากผู้ป่วยไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ก็จะใช้วิธีรักษาด้วยรังสีบำบัด เคมีบำบัด และการใช้ยาแบบที่ให้ผลเฉพาะจุดซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็ง ทั้งนี้การรักษาอาจใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นและมีผลกระทบต่อร่างกายผู้ป่วยน้อยที่สุด

ถึงแม้มะเร็งที่ปอดจะเกิดกับผู้ที่สูบบุหรี่ แต่สำหรับผู้ที่คลุกคลีกับผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีความเสี่ยงสูงพอๆกับคนสูบหรี่ การหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันมะเร็งปอดคะ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดโรคก็ควรเลี่ยงไว้ดีที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง:
มะเร็งปอด : bumrungrad.com
มะเร็งปอดรักษาหายได้ หากตั้งจริง : dailynews.co.th
โรคมะเร็งปอด และการรักษา : thaihealthlife.com
ปอด กายวิภาคปอด : haamor.com

Previous articleแต่งบ้านสไตล์วินเทจ ไอเดียแบบไหนดี
Next articleมะเร็งเต้านม ภัยร้ายของผู้หญิงที่ต้องรู้ทันความเสี่ยง