ม.เกษมบัณฑิต ระดมทุนเครือข่ายอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากร

11

อุตสาหกรรมกีฬา

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการที่อุตสาหกรรมกีฬาเป็นหนึ่งในปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ทางศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เห็นความสำคัญนี้ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ และกิจการต่าง ๆ เพื่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการทำตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการให้แก่สังคมของมหาวิทยาลัย จึงต้องการที่จะผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายภาคีขององค์กรทางการกีฬา และภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากร และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการเพิ่มมูลค่าในมุมต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก้าวแรกที่จะทำให้ถึงจุดนั้นได้จะเริ่มจากการร่วมแรงร่วมใจกันของสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) โดยมีการสนับสนุนจาก นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ประธานสถาบันและนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย นอกจากนี้การร่วมมือกันในครั้งนี้ยังถือเป็นการทำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนแผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับปัจจุบันอีกด้วย

ผศ.ดร. รัฐพงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “สำหรับการเตรียมการเพื่อพัฒนาบุคลากร หรือทุนมนุษย์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศนั้น ล่าสุดจากการประชุมของคณะทำงานเพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมบุคลากรซึ่งประกอบด้วย นายศุกรีย์ สุภาวีรกุล ในฐานะประธานสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา, ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจม.สยามสปอร์ตซินดิเคท, รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะทำงานจากศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์นั้น ที่ประชุมต่างมีความคิดเห็นที่ไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะหลักสูตรนั้นจะต้องตอบโจทย์กับบริบทการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันของโลกภายใต้องค์ความรู้ประสบการณ์ และนวัตกรรมใหม่ที่เชื่อมโยงกับวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งจากนี้ไปเมื่อทุกอย่างมีความคืบหน้าและเป็นไปตามเข็มมุ่งของคณะทำงานคาดว่าการจัดโครงการอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายคงจะดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนศกนี้เป็นต้นไป”

Previous articleบัวขาว บุกวงการ NFT ปลุกจิตวิญญาณนักสู้ ในสังเวียนดิจิทัล
Next articleแมฟเวอริกส์ ดวลห่วงชนะ พิสตันส์ 131-113 ลูก้า ดอนซิช ทำสถิติชนะ 50 เกมในฤดูกาลแรก