ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษี ได้เท่าไรแบบไหนบ้างมาดูกัน

2099

คนที่เริ่มทำประกันชีวิตมักจะเริ่มด้วยการทำประกันอุบัติเหตุ ที่จ่ายเบี้ยค่าประกันไม่แพงนักต่อปีแค่หลักพัน พอเริ่มมีรายได้มากขึ้นคนเราก็ต้องการอะไรสักอย่างที่มาค่อยช่วยรองรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย ก็เริ่มหันมามองที่ประกันสุขภาพ ซึ่งก็มีแบบทั้งที่มีเงินปันผล เบี้ยก็จะสูง แบบไม่มีเงินปันผล เบี้ยก็จะต่ำลงมา ทั้งนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ผู้ทำประกันเลือกด้วย ถ้าอยากได้แบบเต็มๆ สูงๆ ทั้งค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน ค่าชดเชยอื่น ก็จะต้องยิ่งจ่ายแพงมากขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมคนที่มีรายได้สูงจึงหันมาซื้อประกันกันมากขึ้น เพราะประกันให้อะไรมากกว่าแค่ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันแบบออมนะคะ ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษี ได้จริงหรือวันนี้เรามีคำตอบคะ

ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษี

การทำประกันที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้นเท่ากับว่าเราได้รับผลตอบแทนไปพร้อมกับประหยัดภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐในเวลาเดียวกัน แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าส่วนไหลสามารถลดหย่อนได้และส่วนไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนได้ การลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตนั้นมี 2 ประเภทคะ คือ ประกันชีวิต และประกันชีวิตแบบบำนาญ อันมีเงื่อนไขที่ต่างกัน


ประเภทประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษีที่นำไปใช้ได้

1.ประกันชีวิต สามารถหักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000 บาท โดยประกันชีวิตที่ทำต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กรณีได้รับเงินคืนทุกปียอดเงินคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี กรณีที่ได้รับเงินคืนตามช่วงเวลา เช่น 3 ปี 5 ปี ยอดเงินต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตสะสมของแต่ละช่วงระยะเวลา และกรณีที่ผลรวมของเงินคืนตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันสะสมในช่วงนั้นๆ  และและสำหรับเบี้ยประกันสุขาภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้นะคะ

2.ประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถหักลหย่อนได้ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งประกันชีวิตแบบนี้เมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นๆต้องไม่เกิน 500,000 โดยประกันต้องมีกำนหดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีการกำหนดจ่ายผลประโยชน์เป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอ ต้องมีการกำหนดช่วงอายุของการจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้มีเงินได้มีอายุตั้งแต่ 55-85 ปีขึ้นไป  และต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้วก่อนได้รับผลประโยชน์

ลองมาดูรูปแบบกรมธรรม์ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จากไทยประกันชีวิต  เช่น กรมธรรม์ ธนทวี1 10/5 ชำระเบี้ยเพียง 5 ปี คุ้มครอง 10 ปี และได้รับผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญา 10 % ของเงินเอาประกันภัยทุกปี, สมาร์ตเกน 10/5,สมาร์ตเกน14/7 , สุขทวี 15/10, แทกซ์ รีเทิร์นเป็นต้น ส่วนกรมธรรมที่มีลักษณะประกันแบบบำนาญ เช่น กรมธรรม์ทรัพย์บำนาญ 55,60,65 ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี รับเงินคืนเมื่อครบอายุรับบำนาญทุกปีๆละ 10%  จนอายุครบ 90 ปี การันตีการจ่ายบำนาญ 15 ปี และสามารถทำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีก 200,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท ต่อปี เลยนะคะ

สมัยนี้จะทำอะไรหรือจะจ่ายเงินสักก้อนหนึ่งก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ต้องคำนวณผลประโยชน์กันถี่ถ้วนเสียหน่อย ยิ่งสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง มักจะเลือกการลงทุนด้วยการซื้อประกันชีวิต ได้ทั้งความคุ้มครอง ได้ทั้งเงินหักลดหย่อนภาษีคะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของ ประกันชีวิตแบบลดหย่อนภาษี
ความรู้เรื่องภาษี : rd.go.th
7 ความจริงที่คุณควรรู้ก่อนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวติ(ภาคต้น) : aommoney.com
แทกซ์ รีเทิร์น : thailife.com
ธนทวี1 10/5 : แผนเพื่อการลดหย่อนภาษีตอบโจทย์แสนแรก

Previous articleไทยประกันชีวิต กรมธรรม์ที่คนไทยไว้วางใจมานาน
Next articleประกันแบบครอบครัว ซื้อที่ไหนดีให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง