ประกันอุบัติเหตุ มีกี่แบบ และครอบคลุมคุ้มครองแค่ไหน

1042

ทำ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อความอุ่นใจ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย … การทำประกันอุบัติเหตุมีความจำเป็นมากขึ้น เพราะทุกวันนี้การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น เมาไม่ขับ รณรงค์การสวมหมวกกันน็อค ฯลฯ

ประกันอุบัติเหตุ

แต่ดูเหมือนว่าการเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปมากนักนี่ยังไม่รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆรอบตัวเราอีก เช่น ตกบันได โดนมีดบาด น้ำร้อนลวก ฯลฯ เพื่อความไม่ประมาทก็ควรทำ “ประกันอุบัติเหตุ” ไว้บ้างเพื่อความอุ่นใจ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังมากนัก

การทำ ประกันอุบัติเหตุ ครอบคลุมได้แค่ไหน?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่า “อุบัติเหตุ” เสียก่อน อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย ตลอดจนถึงทุพพลภาพหรือสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมาจากรถยนต์เท่านั้น แต่เป็นตัวการหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ทำให้บาดเจ็บทางร่างกายได้ เช่น ของมีคมบาด โดนของร้อนลวก มีของแข็งตกใส่ ฯลฯ

การทำประกันอุบัติเหตุ ผู้ที่ทำประกันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพซึ่งกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง การทำประกันอุบัติเหตุจะเป็นแบบปีต่อปี หากชำระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะเป็นการต่ออายุโดยอัตโนมัติ ส่วนการจ่ายค่ารักษาพยาบาล จะจ่ายเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมในส่วนของการเจ็บป่วยอื่นๆ จึงควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองก่อนทำประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุมีกี่แบบ

โดยทั่วไป กรมธรรม์ในการทำประกันอุบัติเหตุหลักๆจะมีอยู่ 3 แบบ คือ

 • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – กรมธรรม์ประเภทนี้ จะคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะตัวบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เป็นการคุ้มครองแบบคนเดียวเท่านั้น
 • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มพนักงานบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มข้าราชการสังกัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ฯลฯ
 • กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา – เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษานั้นๆจัดทำขึ้นเพื่อนักศึกษาในสังกัดของตัวเอง

นอกจากนี้ยังมี “ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง” ซึ่งเป็นการทำประกันอุบัติเหตุเสริม เฉพาะครั้งคราว เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่านั้น

ทำประกันอุบัติเหตุที่ไหนดี?

บริษัทประกันภัยทุกแห่ง รวมถึงธนาคาร สถานบันการเงินต่างๆ ต่างก็มีแคมเปญ “ประกันอุบัติเหตุ” ไว้มากมาย จนบางครั้งก็เลือกไม่ถูกว่าควรจะทำประกันอุบัติเหตุที่ไหนดี ตรงนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ที่จะทำประกันครับแต่สิ่งทึ่ควรพิจารณาหลักๆ ก็คงจะมีดังนี้

 • ความคุ้มครอง – กรมธรรม์มีความคุ้มครองได้ครอบคลุมแค่ไหน มีข้อยกเว้นอะไรบ้าง
 • เบี้ยประกัน – การคิดเบี้ยประกันของแต่บริษัทจะไม่เท่ากัน แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไล่เลี่ยกัน
 • ความน่าเชื่อถือ – ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ จะลดปัญหาเรื่องการเคลมประกันได้มาก
 • ความเหมาะสม – ควรเลือกตามความเหมาะสมของตัวเอง เช่น ในชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากน้อยแค่ไหน

ข้อควรระวังในการทำประกันอุบัติเหตุ

ไม่ใช่ว่าทำประกันอุบัติเหตุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้รับค่าชดเชยในทุกกรณีนะครับ จะมีข้อยกเว้นบางอย่างในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วย เช่น

 • การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเองรวมถึงการทำแท้งบุตรด้วย
 • การเกิดอุบัติเหตุในขณะมึนเมาสุรา หรือยาเสพติด
 • การเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการจลาจล การก่อเหตุการณ์ความวุ่นวาย
 • การเล่นหรือแข่งขันกีฬาที่อันตราย เช่น บันจี้จัมพ์ การแข่งรถ แข่งเรือ
 • การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือก่ออาชญากรรม รวมถึงการหลบหนีการจับกุม
 • การเข้าร่วมปฏิบัติการที่เสี่ยงอันตราย เช่น ปฏิบัติการทางทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
 • การโดยสารเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินรบ

การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นแบบไหน ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุ จึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำประกันรวมถึงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วย เพราะเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะได้รับเงินชดเชยก้อนหนึ่ง มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือชดเชยรายได้ที่ต้องหยุดงานไป ใครที่ยังไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุ ก็ควรศึกษาข้อมูลและทำประกันอุบัติเหตุไว้บ้างนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง:
คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับบริการประกันภัย : http://www.cigna.co.th/faq/3

ความรู้ อุบัติเหตุ : guru.sanook.com
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล : insure.co.th

Previous articleวิธีกําจัดขนขา ขนหน้าแข้ง ด้วยสูตรธรรมชาติได้ผลถาวร
Next articleสิวที่หลัง สาเหตุ การป้องกันและวิธีการรักษาด้วยตนเอง