Home Tags ผู้หญิงบานฉ่ำ

Tag: ผู้หญิงบานฉ่ำ

Pretty Woman (1990) เทพนิยายความรักต่างชนชั้น ยุค 1990 ใน แอลเอ

0
  หากจะกล่าวถึงภาพยนตร์อมตะในเรื่องของความรักต่างชนชั้นวรรณะต่างฐานะคงไม่มีเรื่องใดอธิบายได้ดีไปกว่า Pretty Woman Pretty Woman (1990) หรือในชื่อไทยว่า “...

บทความมาใหม่ล่าสุด

สาระน่ารู้ ยอดนิยม