แนะนำ ของที่ไม่ควรใส่บาตรพระ

926

ประเพณี

การตักบาตรถือเป็นประเพณีที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตกาล โดยจะมีพระภิกษุและสามเณรออกมาเดินบิณฑบาต เพื่อรับทานจากเหล่าชาวบ้านที่จัดเตรียมมาถวาย ซึ่งการตักบาตร ชาวพุทธเชื่อว่าจะช่วยทำให้เริ่มต้นวันใหม่ได้ด้วยดี

มีหลายคนที่อาจยังไม่ทราบว่า มีอาหารหลายประเภท ที่ไม่ควรนำมาใส่บาตรถวายให้กับพระ เนื่องจากจะไม่เหมาะสมแล้ว ยังผิดหลักทางศาสนาที่ได้บัญญัติเอาไว้อีกด้วย รวมไปถึงอาหารเหล่านั้น ยังไม่มีความเป็นสิริมงคล

มีอาหารประเภทไหนบ้าง ที่ไม่ควรนำไปถวายพระ เพราะนอกจากจะไม่ได้บุญ ยังทำให้เกิดความไม่เป็นมงคลกับชีวิตของผู้ตั้งใจทำบุญด้วยการใส่บาตรอีกด้วย

เนื้อสัตว์ต้องห้าม ตามหลักแล้ว พระภิกษุสามเณรสามารถฉันเนื้อได้ตามปกติ แต่เนื้อที่ห้ามนำมาใส่บาตรก็จะมี เนื้อมนุษย์, เนื้อม้า, เนื้อช้าง, เนื้องู, เนื้อหมี, เนื้อหมา, เนื้อสิงโต, เนื้อเสือโคร่ง, เนื้อเสือเหลือง และเนื้อเสือดาว

ข้าวสารอาหารแห้ง ตามหลักวินัยจริง ๆ แล้ว พระภิกษุสามเณรไม่สามารถเข้าครัวเพื่อปรุงอาหารเองได้ ซึ่งจะรวมกับอาหารประเภทกึ่งสำเร็จรูปด้วย แต่อาจมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยพระภิกษุสามเณร อาจนำอาหารแห้งเหล่านั้นให้บุคคลในวัด นำไปประกอบเป็นอาหารพร้อมรับประทานเอง

เงิน ความจริงแล้ว ไม่ควรใส่เงินลงไปในบาตรพระ และไม่ควรถวายให้พระสงฆ์ทุก ๆ กรณี เนื่องจากจะทำให้อาบัติได้ ดังนั้นควรถวายผ่านผู้ดูแลวัด หรือตู้บริจาคจะดีกว่า

พืชหรือผลไม้มีเมล็ด ของพวกนี้ไม่ควรถวาย หรือใส่ลงไปในบาตรของพระ เพราะตามความเชื่อของคนโบราณ เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่ และยังสามารถเจริญเติบโตได้ตามธรรมชาติ

สุดท้าย อาหารที่มีส่วนผสมของกะทิ เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่ควรถวาย เนื่องจากพระภิกษุสามเณรไม่ได้มีกิจกรรมที่ต้องเผาผลาญร่างกาย ส่งผลให้อาหารเหล่านั้น อาจทำลายสุขภาพในอนาคต

Previous article3 ราศี การเงินโดดเด่น ร่ำรวยส่งท้ายปี 2020
Next articleจมูก อวัยวะที่ส่งอิทธิพลเรื่อง การเงิน