Home Tags สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ

Tag: สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ

รอชม! สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ ยืนยันเตรียมกลับมาแข่งขันอีกครั้ง

0
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้ออกมาเปิดเผยว่า สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ อนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าได้ตามปกติอีกครั้ง...

บทความมาใหม่ล่าสุด

สาระน่ารู้ ยอดนิยม