ภาวะโลกร้อน ภัยคุกคามที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ

4036

ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับปัญหา ภาวะโลกร้อน มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานที่ต้องเผาผลาญถ่านหิน การใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น น้ำมัน รวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก๊าซเหล่านี้ก็ลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก และเก็บสะสมรังสีจากดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.74 องศาเซลเซียส และมีการคาดคะเนว่าอุณหภูมิของโลกในอีก 100 ปีข้างหน้า จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 1.1 – 6.4 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว หากไม่เร่งแก้ไขอาจไม่มีสิ่งมีชิวิตหลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ก็ได้

ภาวะโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากปรากฏการเรือนกระจก

ที่ชั้นบรรยากาศของโลกจะมีก๊าซเรือนกระจกปกคลุมอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะทำตัวเหมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ ทะลุผ่านลงมายังผิวพื้นโลกได้ แต่จะดูดซับรังสีคลื่นยาวที่โลกคายออกไปไม่ให้หลุดออกนอกบรรยากาศ เนื่องจากก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้อุณหภูมิในโลกไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน เปรียบเสมือนมีผ้าห่มผืนใหญ่ที่คอยปกคลุมโลกเอาไว้ หากก๊าซเรือนกระจกถูกทำลายหรือมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเสียสมดุล จะเกิดปรากฏการเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนจัดในตอนกลางวัน และเย็นจัดในตอนกลางคืน สำหรับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญๆ จะมีดังนี้


ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และการตัดไม้ทำลายป่า

ก๊าซมีเทน เกิดจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขัง เช่น นาข้าว ฯลฯ

ก๊าซไนตรัสออกไซด์ เกิดจากใช้กรดไนตริกในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตรกรรม

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

การเกิดภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบไปทั่วไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก ทำให้ระบบนิเวศน์และสมดุลของธรรมชาติเสียไป นี่เป็นตัวอย่างเล็กน้อยจากผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป ฝนจะตกน้อยลง ทำให้แห้งแล้งมากขึ้น น้ำในดินจะระเหยและกลั่นตัวเร็วมากขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรจะลดลง และมีการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชและวัชพืช

แหล่งประมงของโลกจะเปลี่ยนไป เพราะสัตว์น้ำจะอพยพหนีไปตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล

ปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศจะมากขึ้น

สุดท้ายมนุษย์จะเสียชีวิตเนื่องจากความร้อนมากขึ้น

จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร

การลดภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินความสามารถที่จะทำได้ ยิ่งถ้าเราทุกคนร่วมมือทำกันมากเท่าไหร่ ก็สามารถลดภาวะโลกร้อนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ แทนการใช้เชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง อาทิ โซล่าเซลล์ พลังงานลม เป็นต้น

2. ช่วยกันอนุรักษ์ รักษาป่าและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป เร่งฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม และปลูกป่าเพิ่มเติม

3. ประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมัน จะช่วยลดจำนวนการผลิตลง เป็นการช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในทางอ้อม

4. งดใช้สินค้าที่มีสาร CFC หรือสารคาร์โรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสารตัวการสำคัญในการทำลายชั้นโอโซนโลก ซึ่งมีอยู่ในเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ แอร์รถยนต์ และจากสเปรย์ฉีดพ่นต่างๆ ฯลฯ

5. ช่วยกันรณรงค์ให้คนรอบข้างหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ยิ่งช่วยกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้สำเร็จมากขึ้นเท่านั้น

มนุษย์ทุกคนที่ต้องอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ล้วนมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน จึงต้องตระหนักถึงภัยคุกคามที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ จึงควรให้ความร่วมมือกันประหยัดพลังงาน และรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน หากเราไม่ร่วมมือกันในวันนี้ เราอาจไม่มีโลกที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในวันหน้า…

ข้อมูลภาวะโลกร้อนอื่นๆ
ภาวะโลกร้อนคืออะไร : sites.google.com/ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร ผลกระทบของภาวะโลกร้อนมีอะไรบ้าง : เกร็ดความรู้.net

Previous articleตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงินทุนแบบครบวงจร
Next articleอาชีพเสริม เพิ่มรายรับเข้ากระเป๋า คุณทำได้ถ้าใจรัก