ประกันชีวิต ทำไมเราต้องทำประกัน ทำไปเพื่ออะไร?

2372

ประกันชีวิต … คืออะไร … ประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องเสียไปอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ทำประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

วันนี้เรามีความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตมาฝากทุกท่านค่ะ เนื้อหาสาระน่ารู้มีอะไรบ้าง ติดตามอ่านได้เลยค่ะ

ประกันชีวิต แบ่งได้ 4 แบบ คือ

เราสามารถแบ่งกลุ่มรูปแบบของประกันชีวิตออกได้เป็นสี่รูปแบบใหญ่ๆ ดังนี้:

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ การประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด ประกันแบบนี้จะเน้นคุ้มครองการเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ไม่มีการสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คือ การประกันที่บริษัทตกลงวว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ เมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตโดยไม่คำนึงว่าจะเสียชีวิตเมื่อใด แต่หากผู้ทำประกันชีวิตมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี ทางบริษัทก็จะจ่ายเงินตามที่ระบุไว้เช่นกัน

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ การประกันที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันหากผู้เอาประกันชีวิตมีชีวิตอยู่ถึงในวันที่ครบสัญญา

ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ

ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ คือ ประกันชีวติที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำให้แก่ผู้เอาประกัน โดยทั่วไปเงินได้ประจำจะจ่ายเป็นประจำทุกปี นครบสัญญา ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการสะสมทรัพย์ไว้ใช้ยามเกษียณอายุแล้ว

ทำไมเราต้องทำประกันชีวิต

เราอาจมีคำถามว่าทำไมเราต้องทำประกันชีวิต ทำไปเพื่ออะไร แล้วเราจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเพียงใด  คำถามมากมายสำหรับผู้ที่อยากจะทำประกันแต่ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าควรทำประกันหรือไม่  หากเรามองในแง่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำประกันชีวิตก็คือ เป็นการสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันและครอบครัว อาทิ กรณีที่ผู้นำครอบครัวทำประกันชีวิตแล้วเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เงินประกันชีวิตที่ครอบครัวได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินได้ระยะหนึ่ง หรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาให้บุตร บุตรก็จะมีเงินไว้สำหรับค่าเล่าเรียนถึงแม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

นอกจากนี้เป็นการฝึกวินัยทางการออมทรัพย์ เพราะประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาว และผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันเป็นรายงวด และประกันบางรูปแบบจะมีส่วนของเงินออมทรัยพ์ให้ด้วย ทำให้มีเงินเก็บเอาไว้ใช้เมื่อครบสัญญาประกันชีวิต ยิ่งกว่านั้นเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาทด้วยคะ

ข้อดีและข้อเสียของการทำประกันชีวิต

แต่ถ้าในมองข้อเสียเปรียบของการทำประกันชีวิตนั้น ถ้าผู้ทำประกันไม่ได้เสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทำ ผลประโยชน์ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ก็จะไม่ได้รับ เท่ากับเป็นการเสียเงินเปล่าๆ ยิ่งกว่านั้นการทำประกันชีวิตถือเป็นการออมทรัพย์วิธีหนึ่งก็จริง แต่ไม่เหมือนกับการออมกับธนาคารที่ว่าเราฝากเงินไปเท่าไหร่ก็จะได้เงินคืนตามจำนวนเงินที่ฝากไว้บวกกับดอกเบี้ย

สำหรับประกันชีวิตเป็นการซื้อความคุ้มครองเป็นหลัก หากมีการยกเลิกกรรมธรรม์ในปีใดก็ตาม ระหว่างอายุสัญญา เงินที่ผู้เอาประกันไดรับคืนจะไม่เท่ากับจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายไปแล้ว เพราะเงินส่วนหนึ่งบริษัทประกันหักเป็นเงินค่าซื้อความคุ้มครอง แต่หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์จะรับเงินเอาประกันภัยซึ่งมากกว่าเบี้ยที่ชำระไป

อย่างไรก็ตามการทำประกันชีวิตควรเลือกแบบประกันชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง อย่าไปหวังเงินตอบแทนที่จะได้กลับคืนมามากนัก ในขณะที่ต้องไปยืมเงินมาจ่ายประกันหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับการทำประกันชีวิตของเรา ผู้ที่ประสงค์จะทำประกันชีวิตจำเป็นต้องอ่านข้อมูลของกรมธรรม์ให้เข้าใจถี่ถ้วน เพราะเนื้อหาในกรมธรรม์คือผลประโยชน์ที่ท่านหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ หากมีข้อสงสัยควรซักถามเจ้าหน้าที่ขายประกันชีวิตทันที  และควรเลือกบริษัทประกันที่ไว้ใจได้และมั่นคงเพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาว่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ความคุ้มครอง และบริษัทเลิกกิจการไป สามารถตรวจสอบได้ที่สมาคมประกันชีวิตไทย นะคะ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะจ่ายเงินทำประกันชีวิต

ข้อมูลอ้างอิง
สามาคมประกันชีวิต : tlaa.org
การประกันชีวิตมีกี่ประเภท กี่แบบ พร้อมหลักฐานที่ต้องเตรียม : insurance-thai-knowledge.blogspot.com
คู่มือประกันชีวิต : easyinsurance4u.com

 

 

 

Previous articleธงชาติไทย ความหมายและประวัติความเป็นมา
Next articleรักแร้ดำ ทำไงดี วิธีป้องกันและการรักษา ปัญหาใหญ่ของสาวๆ