คาถาเสริมดวงชะตาเรื่องงาน อยู่รอดในยุคโควิด

22

เสริมดวงชะตา

เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่ไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบกับชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องเป็นอย่างมาก หลายอาชีพพบอุปสรรคหาเงินรายได้เข้ามายากลำบาก บางคนต้องหันไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ บางคนมองหางานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ บางคนไม่มีงานทำ

นอกเหนือทักษะความสามารถ ความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะช่วยให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบันแล้ว ขวัญกำลังใจเป็นคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อที่ขาดไม่ได้ ซึ่งไม่เพียงความรู้แบบฮาวทูและแง่คิดจากศาสนา ความศรัทธาและความเชื่อก็สามารถสร้างกำลังใจและสิ่งที่ดีขึ้นมาได้

ในครั้งนี้จึงขอแนะนำ “คาถา” ที่หากท่องเป็นประจำทุกวันด้วยความศรัทธาและจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ จะช่วยให้เกิดเรื่องราวดี ๆ ขึ้นมาในชีวิตด้านการงาน

คาถาการงานก้าวหน้า

(ตั้งนะโม 3 จบ และสวดท่องภาวนา 9 จบ)

อิติปาระมิตา ติงสา อิติสัพพัญญะ มาคะตา

อิติโพธิ มุนุปปัตโต อิติปิโส จะตะมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี

ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

คาถาเมตตามหานิยมพระสีวะลี

พุทธังเมตตา นะ ชาลีติ ธัมมังเมตตา นะ ชาลีติ สังฆังเมตตา นะ ชาลีติ สีวะลีเมตตา นะ ชาลีติ โอมมะพะลัง

วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คะหัฏโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พราหมโณ วา อิตถี วา ปุริโส วา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสะโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา

วา สัพเพ อิเม

ชะนา พะหู ชะนา มัง ปิยายันตุ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ มะหาลาภะสักการา ภะวันตุ เม

คาถาเจ้านายเมตตา

(สวดท่องภาวนา 3 จบ ก่อนออกจากบ้านไปทำงาน)

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ

คาถาสมัครงาน

(ท่องนะโม 3 จบ และสวดท่องภาวนาก่อนออกไปสมัครงาน)

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ

ชีวิตัญวิทัง นะโมมิตตามนุสสาจะ

นะเมตตา โมกรุณา

Previous articleชี้เรื่องต้องระวัง “กรกฎ,สิงห์,กันย์” ปักษ์หลังเดือนกุมภาพันธ์
Next article“จอย รินลณี” โนแคร์ ถึงจะโสดแต่ก็ไม่เหงา เพราะความรักกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้