ฤกษ์ปลูกต้นไม้มงคลให้งอกงาม ส่งท้ายปี 2564

1255

ต้นไม้มงคล

คนไทยมีความเชื่อเรื่องต้นไม้มงคลเสริมดวงชะตามาตั้งแต่โบราณ ตัวอย่างคือ ต้นแก้ว ต้นโกสน ต้นกวนอิม ต้นกระดังงา ต้นมะยม ต้นบานไม่รู้โรย ต้นดาวเรือง ต้นวาสนา โดยต้นไม้มงคลแต่ละต้นจะเสริมดวงชะตาในด้านต่าง ๆ เช่น ต้นโป๊ยเซียน จะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูก เป็นพันธุ์ใดก็ได้ แต่จะเป็นมงคลอย่างยิ่งหากดอกเป็นสีส้มหรือสีเหลืองในดอกเดียวกัน

นอกจากนี้ตำแหน่งการปลูกก็มีความสำคัญ เพราะจะช่วยหนุนดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น เช่น ทิศตะวันออกควรปลูกไม้ไผ่กอและต้นมะพร้าว หรือทิศใต้ควรปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ

แต่กระนั้นถึงอยากปลูกต้นไม้มงคล แต่หลายคนก็กลัวว่าตนเองเป็นพวก “มือร้อน” ปลูกต้นไม้แล้วไม่งอกงาม เหี่ยวเฉา หรือถึงขั้นตาย ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขด้วยการศึกษาธรรมชาติของต้นไม้แต่ละชนิดว่ามีวิธีดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้ต้นไม้เติบโตสมบูรณ์

คนโบราณยังมีความเชื่อเรื่อง “ฤกษ์” ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงเวลาที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ที่เรียกว่า “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งเหมาะที่จะนำไปปลูกพืชพันธุ์ใหญ่น้อยให้เจริญเติบโตออกดอกออกผลสมใจปรารถนา

ช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 มีอยู่ 7 วันที่ถือเป็นฤกษ์ปลูกต้นไม้ทำเกษตรได้ผลงอกงาม ประกอบด้วย

  1. วันอังคาร 2 พฤศจิกายน เวลา 08.42 น. ถึงวันพุธ 3 พฤศจิกายน เวลา 07.54 น.
  2. วันพุธ 10 พฤศจิกายน เวลา 21.30 น. ถึงวันพฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน เวลา 20.18 น.
  3. วันเสาร์ 20 พฤศจิกายน เวลา 03.54 น. ถึงวันอาทิตย์ 21 พฤศจิกายน เวลา 05.54 น.
  4. วันจันทร์ 29 พฤศจิกายน เวลา 16.42 น. ถึงวันอังคาร 30 พฤศจิกายน เวลา 16.18 น.
  5. วันพุธ 8 ธันวาคม เวลา 04.42 น. ถึงวันพฤหัสบดี 9 ธันวาคม เวลา 03.30 น.
  6. วันศุกร์ 17 ธันวาคม เวลา 10.18 น. ถึงวันเสาร์ 18 ธันวาคม เวลา 12.42 น.
  7. วันจันทร์ 27 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงวันจันทร์ 27 ธันวาคม เวลา 24.00 น.

ข้อแนะนำ คือ ขณะลงมือปลูกต้นไม้ควรอธิษฐานจิตดี ๆ รักษาใจให้สะอาด มีความรู้สึกถึงความรัก ความเมตตา อภัยทาน ละโลภโกรธหลงในเวลานั้น หรืออาจท่องคาถาดังนี้ “ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน ”

Previous articleราศีไหนในเดือนพฤศจิกายน! เจ้ากรรมนายเวรจะมาในรูปแบบของเจ้านาย
Next articleลองดูไม่เสียหาย! จุดธูป 16 ดอกกลางแจ้งเบิกบุญ